Beskæring af boligydelse til pensionister

Ældre Sagens bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om boligydelsen.

Alle skal have råd til at bo i plejebolig

Ældre Sagen kæmper for at bevare boligydelsen, som blandt andet sikrer, at pensionister med lav indkomst har råd til at bo i plejeboliger.

Læs mere om mærkesagen boligydelse

Sidst opdateret 02.09.2019