Indførelse af seniorpension

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

Det er afgørende for Ældre Sagen, at det fremgår direkte af lovforslaget, hvornår opgaven med at træffe afgørelse om seniorpension senest skal overgå fra kommunerne til en central myndighed i statsligt regi, da der alene er tale om en midlertidig løsning. Ældre Sagen finder, at dette senest bør ske senest pr. 1. januar 2021.

Ældre Sagen foreslår ydermere, at borgere, som får afslag på seniorpension, fordi de ikke opfylder seniorpensionens krav til nedsættelse af arbejdsevnen, får ret til at få bevilget et fleksjob, hvis de i øvrigt lever op til kriterierne for fleksjob.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 15.01.2020