Magtanvendelse og selvbestemmelsesret

Ældre Sagens høringssvar vedr. udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

Ældre Sagen finder, at det er en forudsætning for, at der kan anvendes magt, at personalet altid iagttager de generelle principper, der gælder for magtanvendelse, herunder at personalet altid gør, hvad de kan for at motivere personen til at medvirke til en given handling. Det skal være fuldstændig klart for personalet, at magtanvendelse er og bliver den absolut sidste udvej.

Det er en forudsætning for en god implementering af reglerne, at personalet har de nødvendige faglige kompetencer for at kunne håndtere personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Personalet og de kommunale sagsbehandlere skal således have fyldestgørende og kompetent undervisning i de nye regler, og der skal være et vedvarende fokus på, hvordan personalet kan forebygge, at der opstår situationer, hvor det er nødvendigt at anvende magt.

Sidst opdateret 15.01.2020