Værdighed

Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Værdighed i serviceloven

Landets kommuner skal definere en værdig pleje og omsorg til svækkede ældre.

Med Finansloven for 2016 aftalte regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje.

Aftalen indførte "Lov om værdighedspolitikker i ældreplejen" i kommunerne og en markant tilførsel af midler til ældreområdet.

Med finansloven for 2016 blev der afsat en milliard kroner årligt fra 2016-2019 til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne.

Læs også: Værdighedspolitik skal virke i hverdagen

Videnscenter for værdig ældrepleje

I 2018 blev der afsat statspuljemidler til at oprette et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje.

Videnscenteret er placeret i Sundhedsstyrelsen og arbejder for at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom med udgangspunkt i 7 fokusområder:

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død
  6. Pårørende
  7. Ensomhed

Centret huser Det nationale råd for Værdig ældrepleje, afholder temadage , kursus- og rejseholdsforløb og udvikler inspirationsmateriale.

Læs mere: Videnscenter for værdig ældrepleje (eksternt link)

Sidst opdateret 01.09.2020