Man har ret til at leve et meningsfuldt liv og bevare sin selvbestemmelse, selv om man er blevet afhængig af hjælp fra andre.

Værdighed

Værdighed – den røde tråd i ældreplejen

Ældre Sagen arbejder for, at man kan leve et meningsfuldt liv og bevare sin selvbestemmelse, selv om man er blevet afhængig af hjælp.

Mange ældre lever i dag et godt, værdigt og indholdsrigt liv. Men der er også ældre, hvor det værdige ældreliv er udfordret. Dem har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe.

Ældre Sagen mener, at alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv. Også når vi får behov for hjælp.

Læs Ældre Sagens vision: Nyt liv til det at blive gammel

Bestem selv hele livet

For Ældre Sagen er selvbestemmelse, indflydelse og inddragelse vigtige omdrejningspunkter i ældreplejen. Udgangspunktet skal være det enkelte menneskes personlige baggrund, historie og præferencer.

En værdig pleje, omsorg og behandling skal derfor bidrage til, at den enkelte så vidt muligt kan opretholde egen identitet.

I et værdigt liv er der plads til at være den, vi er. Plads til at leve det liv, vi gerne vil og kan.

Læs også: Værdighedspolitik skal virke i hverdagen 

Lev livet hele livet

Værdigheden kan blive udfordret for de ældre, der bliver afhængige af hjælp. Dem har vi en særlig forpligtelse til at hjælpe, så de bliver mødt med respekt for den formåen og de behov, de har.

Vi ved, at en del ældre ikke kommer ud i den friske luft i det omfang, de kunne ønske sig ligesom en del ikke kommer i bad, når de ønsker sig det.

Det har konsekvenser i forhold til at kunne leve et værdigt liv. Samtidig ved vi, at et værdigt liv, når man har brug for hjælp, hænger tæt sammen med fortsat at kunne bevare sociale relationer og gøre nogle af de ting, som har og har haft betydning for én.

Læs også:  Ringe indflydelse på hjemmehjælp

Nyt liv til det at blive gammel

Ældre Sagen har en vision for et værdigt liv for ældre med brug for hjælp.

Visionen handler om fortsat at kunne gøre de ting, som har betydning for én, selvom man ikke kan det samme som før.

Den handler om vigtigheden af relationer, både til familie, venner, frivillige og professionelle.

Og den handler om medbestemmelse og om at få hjælp, når man har brug for det.

Læs Ældre Sagens vision: Nyt liv til det at blive gammel

10 principper i værdig ældrepleje

I de senere år har fokus i ældreplejen været på ydelser og minutter.

Det har presset muligheden for at tilgodese det enkelte menneskes behov.

Det skal vi have ændret. Derfor har Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og fagforbundet FOA udarbejdet 10 principper, der tilsammen kan bidrage til, at ældre med behov for hjælp kan fastholde en værdig tilværelse.

Læs også: 10 principper i værdig ældrepleje

Værdighed i serviceloven

Ældre Sagen har sammen med DSR og FOA gennem flere år arbejdet for at få politisk fokus på værdighed i ældreplejen.

I februar 2016 vedtog Folketinget en ændring af den sociale servicelov, og afsatte en milliard kroner til at styrke en værdig ældrepleje i landets kommuner – den såkaldte værdighedsmilliard.

Det betyder, at værdighed i fremtiden bliver et omdrejningspunkt for kommunerenes indsats over for ældre, som modtager pleje, omsorg eller behandling i eget hjem eller bor på plejehjem.

Læs også: 1 milliard til værdig ældrepleje

Kommunernes konkrete værdighedspolitikker

Alle landets 98 kommuner vedtog i løbet af første halvår i 2016 en værdighedspolitik.

Værdighedspolitikken skal understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:

  1. Livskvalitet
  2. Selvbestemmelse
  3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  4. Mad og ernæring
  5. En værdig død

En ny kommunalbestyrelse skal vedtage en værdighedspolitik inden for det første år af deres valgperiode.

Med det forestående kommunalvalg i november 2017 betyder det, at kommunerne allerede i 2018 skal beslutte en ny politik for, hvordan værdighed sikres for ældre med brug for hjælp.

Ældre Sagen arbejder for, at kommunerne herunder kommunalpolitikere, ledere og medarbejdere i ældreplejen sammen med pårørende og borgere i almindelighed får drøftet og forholdt sig til, hvordan man sikrer værdighed i ældreplejen.

Sidst opdateret 21.06.2018