Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Se alle mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Her finder du en oversigt over de sager, vi har særligt fokus på.  - Ring til pressetelefonen på 70203031.

 • ""

  Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

  Sundhedsvæsen
 • ""

  Både digitale som ikke-digitale danskere skal selv kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder.

  Digitalisering
 • ""

  Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

  Pension
 • Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

  Pårørende
 • ""

  Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

  Hjemmehjælp
 • ""

  Beboere på landets plejehjem skal sikres et værdigt og meningsfyldt liv og skal have en så værdig afslutning på livet som muligt.

  Plejehjem
 • ""

  Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, man kan være en del af, så længe man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed.

  Arbejdsliv
 • ""

  100.000 over 65 år har ensomhed tæt inde på livet som en del af deres hverdag. 5 % af de ældre føler sig svært ensomme.

  Ensomhed
 • ""

  Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp

  Værdighed
 • ""

  Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt. Uanset hvor langt de er i demenssygdommen. Demens

 • ""

  Faglige kompetencer og ressourcer skal i højere grad prioriteres og udvikles, så døende får lige adgang til palliativ pleje og omsorg og en værdig sidste tid. Døden og den sidste tid

 • ""

  Mental sundhed, trivsel og ensomhed skal prioriteres meget højere. Det vil gøre en væsentlig forskel både for den enkelte og for samfundet. Mental sundhed

 • ""

  Boligydelsen skal bevares, så pensionister med lav indkomst har mulighed for at flytte i plejebolig, hvis behovet opstår. Boligydelse