Se alle mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Her finder du en oversigt over de sager, vi har særligt fokus på.  - Ring til pressetelefonen på 70203031.

 • ""

  Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.

  Hjemmehjælp
 • ""

  Beboere på landets plejehjem skal sikres et værdigt og meningsfyldt liv og skal have en så værdig afslutning på livet som muligt.

  Plejehjem
 • ""

  Både digitale som ikke-digitale danskere skal selv kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder.

  Digitalisering
 • ""

  55.000 over 65 år har ensomhed tæt inde på livet som en del af deres hverdag. Dermed udgør de ældre 5 procent af dem, som føler sig ensomme.

  Ensomhed
 • Pårørende skal sikres bedre vilkår, så de kan leve gode liv og passe på sig selv, samtidig med at de hjælper syge og svækkede ældre.

  Pårørende
 • ""

  Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

  Sundhedsvæsen
 • ""

  Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, man kan være en del af, så længe man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed. Arbejdsliv

 • ""

  Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp Værdighed

 • ""

  Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt. Uanset hvor langt de er i demenssygdommen. Demens

 • ""

  Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden. Pension

 • ""

  Faglige kompetencer og ressourcer skal i højere grad prioriteres og udvikles, så døende får lige adgang til palliativ pleje og omsorg og en værdig sidste tid. Døden og den sidste tid

 • ""

  Mad skal fylde langt mere i arbejdet med ældres sundhed og helse Mad

 • ""

  Folketinget har afskaffet kravet om, at ældre over 75 år skal forbi lægen for at forny kørekort. Ældre Sagen glæder sig over beslutningen. Kørekort

 • ""

  Pensionistkortet er bevaret, men Ældre Sagen er bekymret for prisstigning på op til 100 kr. pr. måned. Transport

 • ""

  Mental sundhed, trivsel og ensomhed skal prioriteres meget højere. Det vil gøre en væsentlig forskel både for den enkelte og for samfundet. Mental sundhed

 • ""

  Boligydelsen skal bevares, så pensionister med lav indkomst har mulighed for at flytte i plejebolig, hvis behovet opstår. Boligydelse