Demens

Et værdigt liv med demens

Selvbestemmelse længst muligt

Mennesker med demens mister deres færdigheder, men ikke deres rettigheder.

Retten til selvbestemmelse er en grundlæggende rettighed, som gælder for alle mennesker.

Samme ret gælder naturligvis også for mennesker med en demenssygdom og betyder, at man bestemmer over og træffer beslutninger vedrørende sine økonomiske og private forhold.

Ældre Sagen arbejder for, at mennesker med demens har kendskab til disse muligheder for at bevare selvbestemmelsesretten længst muligt, og at de i praksis bevarer selvbestemmelsen trods demens.

Demensramte mister færdigheder, men ikke rettigheder

En demenssygdom kan på et tidspunkt medføre tab af hukommelse, dømmekraft og evnen til at overskue konsekvenser af handlinger og beslutninger.

Disse evner er afgørende for, at man kan træffe juridisk gyldige beslutninger, og hvis man ikke længere har denne evne i behold, må andre overtage varetagelsen af ens forhold.

Det er fx at sælge en ejendom, opsige et abonnement, skrive under på en plejeboligansøgning, give gaver, henvende sig til offentlige myndigheder, søge om aktindsigt i sin lægejournal eller klage over afgørelser.

Behov for fuldmagt og værge

Hvis man ønsker indflydelse på, hvem der skal varetage ens økonomi og personlige forhold, hvis man engang i fremtiden ikke længere selv er i stand til det, kan man oprette en fuldmagt.

På den måde kan man udstrække sin selvbestemmelsesret til langt ud over det tidspunkt, hvor man ikke længere kan træffe gyldige juridiske beslutninger.

Men fuldmagterne skal laves, mens man endnu kan tage kvalificeret stilling til de forhold, fuldmagten skal omfatte.

Tiden er således en modspiller. Hvis man af forskellige årsager ikke får lavet fuldmagter, kan det blive nødvendigt, at Familieretshuset beskikker en værge til at træffe de nødvendige beslutninger.

Pårørende kan nemlig ikke uden videre handle på den demensramtes vegne i juridiske forhold. Det er tillige muligt at lave plejetestamenter og behandlingstestamenter, hvor man kan give udtryk for sine ønsker til fremtidig pleje og omsorg og til fravalg af fremtidig sundhedsmæssig behandling, herunder livsforlængende behandling.

Et værdigt liv med demens

Mennesker med demens skal kunne leve et så godt og værdigt hverdagsliv som muligt. Uanset hvor langt de er i demenssygdommen.

Læs hele mærkesagen om demens

Sidst opdateret 02.09.2019