Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Podcast

Lyt til Ældre Sagens podcasts

Demensguiden

En podcast-serie om de almindeligste følelser, en pårørende til et menneske med demens kan opleve.

Der er meget at tage stilling til, hvis man får en demensdiagnose, eller kender en, der bliver ramt af demens.  

""

Podcast-serien ”Demensguiden” giver dig eksempler på, hvordan du og din familie kan skabe det bedst mulige liv trods den nye livssituation. 

Pårørende fortæller om livet med en nær, der er ramt af sygdommen, og eksperter deler deres viden om stadier af demens.

Og du får viden om forskning og teori, der kan lette livet med demens - og måske ligefrem forebygge udvikling af demens.

 


 

Demensguiden - Tabu og myter

Der er noget tabu omkring demens, ligesom der er myter og misforståelser, og det kan gøre det svært at tale om sygdommen – og forkludre samtalen mellem mennesker, der har demens, og mennesker, der ikke har det.

Dette afsnit handler om at tale respektfuldt til og om mennesker med demens, samtidig med, at man ikke bliver så bange for at sige det forkerte, at man slet ikke tør at åbne munden.

Medvirkende:

Lotte Dalholm og Kristian Jensen, som begge er demensramte. 


 

Demensguiden: Forebyggelse

Hvert tredje tilfælde af demens kan i princippet undgås – og der er ting, man selv kan gøre for det.

Men noget af det man læser og hører om forebyggelse er myter, mens andet er fakta.

I dette afsnit kan du høre om kost og kosttilskud, KRAM-faktorer, socialt samvær, livvidde, kaffe og meget mere.

Medvirkende:

Bente Klarlund Pedersen, professor ved Københavns Universitet, leder af TrygFondens Center for aktiv sundhed og overlæge på Rigshospitalet

Susanna Nordberg-Petersen, demensrådgiver i Ældre Sagen


 

Demensguiden: Behandling

Der findes behandling af demens, og ting man selv kan gøre, for at stoppe eller forsinke udviklingen af sygdommen, i hvert fald for en tid.

I dette afsnit kan du høre om konkrete former for behandling, hvad man kan gøre for at forsinke udviklingen af demens, og om ny forskning, der måske er forstadiet til at kunne helbrede demens.

Medvirkende:

Steen Hasselbalch, professor i demenssygdomme, forskningsleder ved Nationalt Videnscenter for Demens og overlæge i Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

Susanna Nordberg-Petersen, demensrådgiver i Ældre Sagen


 

Demensguiden: Blomstringsuniverset

Psykologen Tom Kitwood har udbredt en teori om personcentreret omsorg, der er banebrydende, når man omsætter den i praksis. Altså når man er sammen med mennesker med demens.

I dette afsnit får du viden om Kitwoods teori - fortalt gennem en metode, der gør den let at føre ud i livet.

Du kommer til at høre om blomstringsuniverset og månerejsen. Og om hvor enkelt det kan være, at tale med mennesker, der tilsyneladende lever i deres egen verden.

Medvirkende:

Vibeke Drevsen Bach, certificeret supervisor i Kitwoods teori.

Jytte Hansen, Demensrådgiver i Ældre Sagen.

Interview af pårørende: Lea Linstow.

 
 

Demensguiden: Mistanken

Afsnittet handler bl.a. om den første tid i et forløb med demens, hvor pårørende oplever, at noget er anderledes end det plejer at være – men ikke nødvendigvis forbinder det med demens.

Symptomerne er meget forskelligartede, og demens bliver ofte ikke opdaget tidligt. 

Men det er så vigtigt, at man ved hvad der er i vejen, så den demensramte kan hjælpes til et bedre liv i længere tid.

Medvirkende:

Ghita Nørby, Silas Holst, Frederik Lindhardt og Jesper Buhl, der alle er – eller har været –pårørende til et menneske med demens.

Gunhild Waldemar, leder af Videnscenter for demens og professor i neurologi.

Jytte Hansen, Demensrådgiver i Ældre Sagen.

Interview af pårørende: Lea Linstow.

 


 

Demensguiden: Afskeden

Silas Holst oplever en langsom, gradvis afsked i sin fars demensforløb – han føler, at den far han elsker, dør en lille smule hver dag.

Hver gang Silas Holst forlader faren på plejehjemmet, efter et besøg, er det med visheden om, at det måske er sidste gang, han ser sin far.

Du får – udover Silas Holsts fortælling – bud fra ekspert og rådgiver på, hvordan det er muligt at finde noget lys som pårørende, så du får det bedste ud af den tid, du har sammen med din nære.

Medvirkende:

Silas Holst, skuespiller og pårørende til et menneske med demens.

Henrik Brogaard, psykolog.

Jytte Hansen, Demensrådgiver i Ældre Sagen

Interview med pårørende: Lea Linstow

 Demensguiden: Ordene

Frederik Lindhardt har haft et intellektuelt forhold til sin far, tidligere biskop Jan Lindhardt. Deres samvær har været fyldt med samtaler og meningsudvekslinger.

Men Jan Lindhardts tiltagende demenssygdom resulterer i fraværet af ord.

Frederik Lindhardt må finde en ny måde at være sammen med sin far på. Og han må vænne sig til, at rollerne mellem far og søn nu er byttet om

Det har ført til en til en anden måde at være sammen på. En mere fysisk og tæt relation, der har betydet meget for Frederik Lindhardt og hans far.

I episoden får du råd til, hvad man kan gøre, når de vaner, de samtaler og den intellektualitet man har haft sammen smuldrer. Og hvordan man man kan finde andre former for nærvær.

Medvirkende:

Frederik Lindhardt, forfatter og pårørende til et menneske med demens.

Laila Øksnebjerg, neuropsykolog.

Jytte Hansen, Demensrådgiver i Ældre Sagen

Interview med pårørende: Lea Linstow

 Demensguiden: Vreden

Ghita Nørby beskriver sig selv som et ”følelsesmenneske” – hun bliver ramt af sorg, vrede, afmagt og ensomhed, da hendes - nu afdøde - mand får demens.

Hun fortæller om, hvor svært det kan være at leve i et ægteskab med en demensramt – og om at føle sig ensom i ægteskabet, når der ikke er noget ’vi’ mere.

I episoden får du – udover Ghita Nørbys fortælling – bud på, hvad du kan gøre for i det mindste at udskyde den følelse af ensomhed, som mange ægtefæller til demensramte kommer til at opleve.

Og du får præsenteret et samtale-program for demenssyge, der kan forsinke det uundgåelige: at de forsvinder.

Medvirkende:

Ghita Nørby, skuespiller og pårørende til et menneske med demens.

Rikke Gregersen, forskningsleder for Demensprogrammet ved forskningscenter for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Jytte Hansen, Demensrådgiver i Ældre Sagen

Interview med pårørende: Lea Linstow

 Demensguiden: Kærligheden

Man mærker operasanger Jesper Buhls store kærlighed til sin hustru Hanne, når han beskriver hvordan han forsøgte at bevare nærheden og seksualiteten i ægteskabet, efter hun havde fået Alzheimers.

Det bliver imidlertid for uoverkommeligt for Jesper Buhl at pleje sin hustru, og samtidig passe på sig selv – så han vælger at finde en plejehjemsplads til hende.

Jesper Buhl fortæller om den tunge beslutning, det er at flytte sin hustru på plejehjem – og han fortæller om de svære overvejelser han har, da han kort tid efter møder en ny kærlighed.

Medvirkende:

Jesper Buhl, operasanger og pårørende til et menneske med demens.

Steen Kabel, ekspert i kommunikation og forandringsprocesser.

Jytte Hansen, Demensrådgiver i Ældre Sagen.

Interview med pårørende: Lea Linstow

 

Sidst opdateret 22.02.2024