Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Oversigt over Ældre Sagens indsamlinger

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved udsendelse af breve og girokort, annoncering i TV, på internettet, i dagspressen samt ved skiltning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til at skabe bedre vilkår for at ældre kan klare sig bedst og længst muligt.

Indsamlingsperiode

Løbende. 

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

Har du fået brev fra os?

Læs Indsamlingsrapport 2020

Sidst opdateret 07.02.2024