Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Udspil vedr. ernæring, mad og måltider

Ældre Sagen har sammen med FOA og Kost og Ernæringsforbundet lavet et politisk udspil, der skal sætte fokus på vigtigheden af mad og måltider for ældre mennesker på plejehjem og i hjemmeplejen

Det politiske udspil indeholder fem forslag til, hvordan mad og måltider bør være en del af fremtidens ældrepleje og sundhedsvæsen – til gavn for både den enkelte ældre og for samfundet.

Den ernæringsrigtige mad kan give færre indlæggelser og genindlæggelser og sparede udgifter i et i forvejen hårdt presset sundhedsvæsen. Men mad og måltider er også nydelse, genkendelse, livskvalitet, glæde samt fællesskaber og værn mod ensomhed.

Forslaget sætter bl.a. fokus på:

  • Individuelt tilpasset tilbud, herunder vigtigheden af at få vurderet ens ernæringstilstand af relevante fagmedarbejdere og have ret til mad, der passer til den enkelte
  • Behov for særligt fokus på svækkede ældres ernæring i forbindelse med forebyggelse og behandling, eksempelvis i forbindelse genoptræning
  • Rammer for det gode måltid, selvbestemmelse og frit valg, herunder behov for et større tværfagligt fokus på rammerne for måltidet, herunder mellemmåltider og vigtighed af måltidsværtskab både i den ældres egen bolig og på plejehjem
  • Behov for balance mellem klimatiltag, madkultur og ernæring
  • Madfællesskaber mod ensomhed og oplysning om sund mad.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp

Sidst opdateret 23.10.2023