Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Bevilling af kompressionshjælpemidler

Ældre Sagen har d. 11. august 2023 sendt brev til Ankestyrelsen vedr. problemer med bevilling af kompressionshjælpemidler

Ældre Sagen har skrevet til Ankestyrelsen i lyset af de mange sager, hvor ældre med behov for kompressionsstrømper bliver kastebold mellem kommuner og regioner, og hvor begge myndigheder afviser at udlevere de nødvendige kompressionsstrømper. 

I Ældre Sagen er vi meget bekymrede for den udvikling, der er på området for kompressionsstrømper. Vi er bekymrede for vores medlemmer, som ikke længere kan få bevilget de nødvendige kompressionshjælpemidler i kommunerne. Vi er bekymrede for deres helbredstilstand og mulighed for at leve en værdig tilværelse uden de rette kompressionsstrømper.

Det er vores opfattelse af reglerne, at det aldrig har været meningen, at mennesker med behov for hjælpemidler skal opleve at blive kastet rundt i systemet. Det fremgår nemlig af reglerne, at den myndighed, som er nærmest til at udlevere hjælpemidlet, skal sørge for at stille det til rådighed for den ældre. Den endelige afklaring af betalingsforpligtelsen kan derefter afklares myndighederne imellem.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp

Sidst opdateret 23.10.2023