Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Videnscenter for værdig ældrepleje

Ældre Sagen har d. 19. september 2023 sendt et bekymringsbrev til ældreministeren vedr. manglende bevilling til Videnscenter for værdig ældrepleje
Videnscenter for værdig ældrepleje, som i en årrække har bidraget med uddannelse og viden om styrkelse af værdigheden i den danske ældrepleje, står til at blive nedlagt ved årets udgang. Ældre Sagen opfordrer i brevet ældreministeren til at finde en løsning, så videnscentret kan fortsætte det vigtige arbejde i 2024 og fremover.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp

Sidst opdateret 03.05.2024