Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

I dybden med Fremtidsstudiet for forskere og fagpersoner

Herunder kan du som fagperson, forsker e.l. dykke dybere ned i baggrundsviden om Ældre Sagens forløbsstudie "Fremtidsstudiet".

Ældre Sagen har indgået en aftale med Danmarks Statistik om at stille surveydata fra Fremtidsstudiet til rådighed via Danmarks Datavindue.

Datavinduet er Danmarks Statistiks platform målrettet forskere, analytikere og danske virksomheder. Datavinduet har til formål at give let, effektiv og sikker adgang til samfundsdata.

Ældre Sagen inviterer til forskningssamarbejde

Udover at gøre data tilgængelig via Danmarks Datavindue har Ældre Sagen desuden inviteret en række danske forskere til et udviklende forskningssamarbejde, hvor de skal bygge oven på Fremtidsstudiets data og resultater.

Forskningssamarbejdet har to ben:

1) Bevilling af 10 forskningslegater på 25.000 kr. stk., hvor udvalgte forskere beskæftiget med forskningsspørgsmål relateret til Fremtidsstudiets temaer, inviteres til at kombinere egen data med Fremtidsstudiets.

2) Etablering af forskningspulje på i alt 450.000 kr. til igangsættelse af tre forskningsprojekter målrettet forskere, der ønsker at bygge oven på Fremtidsstudiets data med ny viden.

Resultaterne videreformidles bredt i befolkningen

Vi forventer, at forskningsprojekterne er færdige og afrapporteret inden udgangen af 2024. Ældre Sagen vil videreformidle den viden, projekterne genererer, til den brede befolkning, når projekterne er afsluttet. På den måde får flest muligt gavn af den viden, der kommer ud af projekterne.

Videreformidlingen kan blandt andet omfatte videns/-debatarrangementer, informationshæfter, podcasts, debatindlæg, artikler, folkemødevent mm. Det afhænger af de enkelte resultater og målgrupper for formidlingen.

Læs Fremtidsstudiet 2021

Fremtidsstudiet er et forløbsstudie af livet, forventningerne og ønskerne til fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år.
Læs Fremtidsstudiet 2021

Sidst opdateret 11.01.2024