Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Undersøgelser om værdig ældrepleje på plejehjem og i hjemmeplejen

Udarbejdet af Antropologerne i foråret 2021

Antropologerne har i foråret 2021 gennemført to kvalitative undersøgelser om værdig ældrepleje for Ældre Sagen. Mens den ene undersøgelse er centreret om livet på plejehjem, omhandler den anden livet som hjemmehjælpsmodtager.

Begge undersøgelser har til formål at belyse, hvordan værdighed og hjem på plejehjem/i hjemmeplejen opleves ud fra plejehjemsbeboerne/hjemmehjælpsmodtagernes perspektiv og tilsvarende ud fra pårørendes og medarbejderes perspektiv. Fokus er især på de tre områder: Muligheden (eller mangel på samme) for at komme ud i frisk luft, mange skiftende hjælpere som del af dagligdagen samt rengøring og hygiejne.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

DER SKAL ALTID VÆRE MULIGHED FOR GOD OG VELFUNGERENDE HJÆLP OG PLEJE – MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES BEHOV.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE BEBOERE PÅ LANDETS PLEJEHJEM SIKRES ET MENINGSFYLDT LIV I TRYGGE RAMMER.
Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 25.03.2022