Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Skarp kritik af regeringens forslag til øget brug af magtanvendelse

Demensramte ældre risikerer indespærring i op til 10 timer og tvangsflytning til plejehjem
24.04.2024

Ældre Sagen lægger ikke skjul på sin skarpe kritik af regeringens lovforslag til revision af loven om magtanvendelse.

– Regeringen har tilsyneladende fremsat lovforslaget uden af undersøge, hvad det gør ved mennesker med en demenssygdom at blive låst inde. Der er tale om mennesker, der ikke vil kunne forstå, hvorfor de bliver låst inde. Det er helt umenneskeligt, siger Ældre Sagens jurist, Dorthe Bjerremand Erichsen.

Lovforslaget lægger op til, at det skal være tilladt at låse mennesker med udviklingshandikap og demens inde i deres bolig i op til 10 timer i døgnet.

Ældre Sagen ser det som et meget voldsomt og hårdhændet indgreb i menneskerettigheder. Det vækker ubehagelige minder om tidligere tiders behandling i datidens åndsvageforsorg, hvor medarbejderne kunne straffe beboerne ved at låse dem inde i deres lejlighed eller ude fra fællesarealer.

Et menneskesyn som på ingen måde hører hjemme i et moderne samfund

Arbejdet med mennesker med demens er komplekst, og kræver uddannelse, nærvær og omsorg.

Et andet element i lovforslaget er, at et nyt socialfagligt råd skal kunne træffe beslutninger om magtanvendelse, blandt andet ”flytning uden samtykke” og beslutninger om anvendelse af velfærdsteknologi.

Rådet skal sammensættes af en dommer, en repræsentant fra Danske Handicaporganisationer og en repræsentant fra KL – Kommunernes Landsforening.

Et socialfagligt råd skal have nødvendige kompentencer

Ældre Sagen mener, at et ”socialfagligt råd” bør sammensættes med socialfaglige kompetencer.  og at rådet bør have kompetencer om teknologi, hvis rådet skal træffe beslutninger om velfærdsteknologier.

Regeringens forslag bygger på, at målet er ’en effektiv tids- og ressourceudnyttelse’.

Ældre Sagen er rystet over, at regeringen med lovforslaget tilsyneladende er parat til at sætte menneskerettigheder fuldkommen over styr i effektivitetens hellige navn.

Træk lovforslaget tilbage

Ældre Sagen frygter, at loven kan blive en glidebane, hvor det at bruge magt bliver normen og det faglige blik for den enkeltes behov træder i baggrunden.

Vi mennesker har ret til at kunne leve et værdigt liv. Hele livet. Vi skal værne om de svageste.

Vi opfordrer derfor ministeren til at trække lovforslaget tilbage og begynde på ny ved at invitere de relevante organisationer og eksperter med i processen.

Læs Ældre Sagens høringssvar i fuld længde

Sidst opdateret 03.05.2024