Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Debatindlæg: Vi må aldrig bevæge os mod åndsvageforsorgen igen

Værdighed og rettigheder fortoner sig i nyt lovforslag, der giver grønt lys til mere magtanvendelse over for nogle af samfundets mest sårbare borgere, advarer Institut for Menneskerettigheder, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer.

Dette debatindlæg er skrevet i samarbejdet med Institut for Menneskerettigheder og Danske Handicaporganisationer og bragt i Politiken 2. maj 2024.

LOVFORSLAG UDHULER RETTIGHEDER FOR ÆLDRE OG MENNESKER MED HANDICAP

 
Værdighed og rettigheder fortoner sig i nyt lovforslag, der giver grønt lys til mere magtanvendelse over for nogle af samfundets mest sårbare borgere, advarer Institut for Menneskerettigheder, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer.
 
Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder
Bjarne Hastrup, adm. direktør for Ældre Sagen
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer
 
Mere magtanvendelse, indespærring i timevis og kameraer i ens eget hjem. Det kan fremover blive del af den nye virkelighed for ældre med demens og borgere med handicap, hvis et nyt lovforslag fra Socialministeriet bliver til virkelighed. Lige nu forhandles det som del af en samlet aftale for handicapområdet.
 
De udvidede magtbeføjelser vil føre til flere indgreb i borgernes ret til integritet, privatliv og selvbestemmelse. Alle mennesker i et retssamfund baseret på menneskerettigheder har krav på at blive behandlet med værdighed og respekt, men denne grundlæggende præmis er simpelthen ikke i fokus i lovforslaget.
 
Et trygt velfærdssamfund bygger på, at alle stoler på, at deres pårørende er i gode hænder – og det er en forudsætning for et samfund og erhvervsliv, som fungerer.

 

Magt må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand

 Magt må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand – og det er i øvrigt også gældende lov i dag. Magt skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og må kun anvendes, når andre mindre indgribende midler er utilstrækkelige.
 Men ministeriets nye lovforslag indeholder omkring 15 forskellige forslag, der alle peger samme vej: Mod mere magt. Der skal være videre adgang til at fastholde, tvangsflytte og overvåge mennesker med handicap og ældre med demens. Fraværende er derimod tiltag, der kunne sikre bedre rammer og øget faglighed på botilbud og plejehjem.

 

Alvorligt tilbageskridt

Særligt bekymrende er det, når forslag om kameraovervågning i borgernes hjem og aflåsning af yderdøre indføres for at spare penge. 
Når kroner og ører i så stort et omfang kan ende som pejlemærket for, hvordan vi i Danmark yder omsorg for nogle af de mennesker, der er allermest sårbare i vores samfund, er det et alvorligt tilbageskridt, som samtidig kan udhule grundlæggende menneskerettigheder.
 
I en tid, hvor vi har set grelle tilfælde af svigt på både plejehjem og botilbud og overgreb på landets bosteder, er det afgørende at have viden på plads, før så afgørende ændringer vedtages. Her er det bekymrende, at behovet for at udvide magtanvendelsesreglerne ikke er blevet ordentligt dokumenteret. Hverken ledere, medarbejdere eller pårørende efterlyser flere muligheder for at fastholde eller tilbageholde borgere, de berørte borgeres ønsker er ikke blevet undersøgt, og der mangler også viden om omfanget af og årsagerne til magtanvendelse.
 
Bag os ligger den tid, hvor mennesker med handicap under åndsvageforsorgen blev tvunget ind i store centralinstitutioner, hvor de fik frataget deres rettigheder og levede en afsondret tilværelse fra det omkringliggende samfund. Der må vi aldrig bevæge os hen igen.

Demens er en mærkesag for Ældre Sagen - læs mere her

 

Sidst opdateret 03.05.2024