Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagen foreslår nyt skattefradrag for pensionister

Pensionister skal have et skattemæssigt fradrag på lige fod med erhvervsaktive, mener Ældre Sagen
21.11.2023

Ældre Sagen foreslår, at der indføres et nyt pensionistfradrag svarende til det beskæftigelsesfradrag for erhvervsaktive, der kendes i dag. 

- Den almindelige folkepensionist er gang på gang blevet overset, når politikerne udvælger grupper, der skal begunstiges skattemæssigt. Senest med regeringens skatteudspil, hvor man hæver beskæftigelsesfradraget, men endnu en gang efterlader folkepensionisterne helt og aldeles på perronen, siger Ældre Sagens administrerende direktør Bjarne Hastrup.

Indfases fra 2025

- Vi taler om en gruppe mennesker, der har bidraget til samfundet gennem et langt arbejdsliv. De oplever på daglig basis, hvordan deres købekraft hele tiden bliver udhulet. Nu må det være deres tur, siger Bjarne Hastrup.

Meningen med Ældre Sagens forslag om et pensionistfradrag er, at det skal indfases fra 2025 på samme måde som den stigning i beskæftigelsesfradraget, som regeringen lægger op til.

Ældre Sagen foreslår, at det fradragsloft på 56.200 kr. pr. år, som regeringen foreslår for beskæftigelsesfradraget, også bliver gældende for pensionistfradraget.

Grundlaget for fradraget alene skal gælde skattepligtig indkomst fra folke-, førtids-, senior- og tidlig pension.

De fattigste pensionister lades i stikken i 2024

Men allerede nu vil mange pensionister finde det tæt på umuligt at få husholdningsbudgettet til at slå til.  Det skyldes ikke mindst, at pensionen reguleres med en forsinkelse på to år i forhold til lønudviklingen.

Det betyder, at pensionisterne modsat lønmodtagerne ikke vil have genvundet deres købekraft i 2024.

- Vi holder fortsat fast i, at der er brug for at komme det store efterslæb til livs allerede nu. Derfor ønsker vi fortsat at fremrykke en regulering af folkepensionen og andre forsørgelsesydelser på fem procent i 2024. Denne regulering er første skridt, og indførelsen af pensionistfradraget er det næste, fastslår Bjarne Hastrup.

Læs Fremryk reguleringen af pensionerne

Sidst opdateret 01.07.2024