Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældre Sagen: Ærgerligt forlig om magtanvendelse


Indelåsning af demensramte ældre er taget ud af regeringens lovforslag. Ældre Sagen er dog stadig bekymret for det samlede udspil.
03.05.2024

Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre har netop indgået en ny rammeaftale på handicapområdet, hvilket også omfatter demensramte ældre.

Selvom aftalen kan lyde som om, at den kun omhandler handicapområdet, så er der flere elementer, som får stor betydning for de allermest svækkede, demensramte ældre. 

Forslag for vidtgående 

Første udkast til aftalen modtog stor kritik – bl.a. fra Ældre Sagen. Lovforslaget lagde nemlig op til, at det skulle være tilladt at låse mennesker med fx svær demens eller alvorlig hjerneskade inde i deres bolig i op til 10 timer i døgnet.

Ældre Sagen har stærkt markeret over for regeringen, at det er et meget voldsomt og hårdhændet indgreb i menneskerettigheder. 

Bjarne Hastrup ærgrer sig

Heldigvis har regeringen lyttet til det pres, som Ældre Sagen og en række andre organisationer har lagt på udspillet, fortæller Bjarne Hastrup: 

— Vi er naturligvis lettede over, at forslaget om indelåsning er pillet ud i aftalen. Men når det så er sagt, så manglede det også bare. Det er nemlig et fuldstændigt horribelt forslag, som ikke hører nogen steder hjemme.

— Derudover er der stadig mange af de øvrige forslag, som i den grad er for vidtgående – og som ikke respekterer sårbare menneskers grundlæggende rettigheder. Det gælder fx kameraovervågning og udvidet mulighed for at holde mennesker fast.

Vigtige indrømmelser 

Aftalen rummer dog nogle af de elementer, som Ældre Sagen har arbejdet benhårdt for at få ændret. Det gælder blandt andet: 

• Mulighed for indelåsning i op til ti timer i døgnet er taget ud af aftalen. 
• Vi får socialfaglige kompetencer ind i det Socialfaglige Nævn.
• Familieretshuset, der har faglige kompetencer uden interessekonflikt, skal stadig træffe afgørelser i sager om tvangsflytning. 
• Forslaget om tidsubegrænsede forhåndsgodkendelser fjernes, og magtanvendelser kan derfor kun godkendes med tidsbegrænsning.
 
— Vi er stadig bekymrede over det samlede udspil, og jeg holder fast i min opfordring om, at forslaget skulle være trukket helt tilbage. Der er åbenlyst brug for at de rette organisationer og eksperter sidder med ved bordet, ved så alvorlige ændringer af reglerne om magtanvendelse, siger Bjarne Hastrup. 

Sidst opdateret 03.05.2024