Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Regler for rehabilitering

Landets kommuner skal tilbyde hverdagsrehabilitering efter serviceloven.

Alle kommuner skal vurdere om ældre, der søger om hjemmehjælp, kan rehabiliteres. Kommunerne skal vurdere, om rehabilitering kan forbedre den enkeltes funktionsevne. Og dermed gøre behovet for hjemmehjælp mindre.

Kommunen skal tilrettelægge og udføre rehabiliteringsforløbet helhedsorienteret og tværfagligt. Der skal fastsættes individuelle mål for forløbet i samarbejde med den ældre.

Hvad er målet med rehabilitering?

Kommunen skal tydeligt beskrive omfanget af rehabilitering, indholdet i rehabilitering og hvordan rehabiliteringen bliver udført. Det skal tydeligt fremgå, hvad målet er med indsatsen. Hvordan kommunen vil følge op, og hvilken hjælp han/hun kan forvente.

Kommunerene er forpligtede til at yde hjemmehjælp til de, der ikke vurderes at kunne deltage i eller have fordel af et rehabiliteringforløb.

Hvis man bliver syg, stopper rehabiliteringen

En ældre kan vælge ikke at gennemføre rehabiliteringsforløbet. Fx hvis man bliver syg og ikke magter at fuldføre forløbet. Eller hvis det er svært at finde motivationen.

Alle kommuner er forpligtede til at udforme kvalitetsstandarder for hverdagsrehabilitering efter Serviceloven § 83 og § 83 a.

Læs synspunktet: Indflydelse på sin hjemmehjælp

Sidst opdateret 22.01.2024