Fuldmagter & værgemål

Guide til fuldmagter og værgemål

Hvad er en fuldmagt?

At give en person fuldmagt betyder, at du giver personen ret til at handle på dine vegne inden for et bestemt område.

Det kan være praktisk at have givet en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne, hvis du fx mister evnen til at handle på grund af demens.

Den person, du giver fuldmagt, kaldes fuldmægtigen. Fuldmægtigen får ret til at træffe beslutninger og aftaler på dine vegne.

Forskellige typer fuldmagter 

Fuldmagten kan være begrænset til en enkelt opgave eller en afgrænset del af dine forhold. Fuldmagten kan også være mere omfattende i form  en såkaldt generalfuldmagt.

  • En fuldmagt kan dække bestemte handlinger. Du kan fx give fuldmagt til at hæve penge i banken. Eller du kan oprette en fuldmagt, der giver en anden person lov til at repræsentere dig ved kontakt til offentlige myndigheder.
  • En fuldmagt kan dække flere handlinger eller et løbende forhold  et område. Den kan fx dække alle dine økonomiske transaktioner med dit pengeinstitut. I de tilfælde er det vigtigt, at du sikrer, at fuldmægtigen har forstået præcist, hvad fuldmagten giver ret til.
  • Du kan udforme en fuldmagt, så den så vidt muligt dækker alle handlinger. Sådan en fuldmagt kaldes for en generalfuldmagt. Det er Ældre Sagens holdning, at det er bedre at benytte specifikke fuldmagter frem for en generalfuldmagt. Og du skal være opmærksom på, at der er nogle risici ved at udstede af en generalfuldmagt.

Læs om fuldmagter i håndbogen "Værd at vide"

Hvordan skal fuldmagten udformes

Der er ingen lovkrav til, hvordan en fuldmagt skal udformes, bortset fra de nye fremtidsfuldmagter. Men det er vigtigt, at der ikke er tvivl om, hvilke forhold fuldmagten dækker. Det giver problemer, hvis fuldmagten er for generelt formuleret, fordi det kan være vanskeligt at tolke præcist, hvad den fuldmægtige må gøre på dine vegne. Eller hvis den indeholder uaktuelle forhold. 

Du bliver forpligtet af beslutningerne

Det er vigtigt at vide, at du bliver forpligtet til at overholde de aftaler og beslutninger, der bliver truffet på dine vegne. Vel at mærke hvis aftalerne ligger inden for det område, du har givet fuldmagt til.

Læs artiklen: Tjekliste til fuldmagter

Hent Ældre Sagens fuldmagter

Sidst opdateret 02.09.2019