• Udveksling af oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren

  Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration op det sociale område (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og sundhedssektoren)

  Dato:
  09. jul 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen, Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Borgere og patienter i ernæringsrisiko

  Høringssvar vedr. vejledningen "Underernæring: Opsporing, behanding og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko

  Dato:
  25. jun 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Tidlig pension

  Høringssvar vedr. udksat til bekendtgørelse om beregning og udbetaling af tidlig pension samt konsekvensændringer i bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedr. ansøgning og meddelelser mv. om sociale ydelser mv.

  Dato:
  23. jun 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Efterløns- og fleksydelsesbidrag

  Høringssvar vedr. bekendtgørelser mv., der udmønter lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

  Dato:
  16. jun 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked, Pension, Efterløn
  Type:
  Høringssvar
 • Overgang til tidlig pension

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om optjening, beregning og dokumentation af anciennitet hhv. bekendtgørelse om behandling af ansøgning om og betingelserne for overgang til tidlig pension

  Dato:
  11. jun 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Seniorpension

  Høringssvar vedr. vejledning om seniorpension efter lov om social pension

  Dato:
  11. jun 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Løntilskud til langtidsledige seniorer

  Høringssvar vedr. den særlige løntilskudsordning for langtidsledige seniorer

  Dato:
  08. jun 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked
  Type:
  Høringssvar
 • MitID til privatpersoner

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om MitID til privatpersoner

  Dato:
  27. maj 2021
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19

  Høringssvar vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)

  Dato:
  12. maj 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Registrering af køretøjer

  Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer

  Dato:
  05. maj 2021
  Emne:
  Sikkerhed, Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Helbredskrav til kørekort

  Høringssvar vedr. udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort

  Dato:
  22. apr 2021
  Emne:
  Sikkerhed
  Type:
  Høringssvar
 • Retssikkerhed og administration på det sociale område

  Høringssvar vedrørende høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

  Dato:
  22. apr 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Velfærdsaftaler

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

  Dato:
  14. apr 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Psykologbehandling

  Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

  Dato:
  26. mar 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Merindtægt relateret til COVID-19

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social pension mv. (Ret til at fratrække merindtægt som følge af arbejde relateret til COVID-19)

  Dato:
  26. mar 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ressourceforløb

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (bedre ressourceforløb mv.)

  Dato:
  04. mar 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked
  Type:
  Høringssvar
 • Lov om velfærdsaftaler

  Høringssvar vedr. udkast til lov om velfærdsaftaler

  Dato:
  02. mar 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

  Dato:
  18. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Øvrige
 • Tilgodehavende feriemidler

  Høringssvar vedrørende forslag om førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 215