• Ret til tidlig pension

  Høringssvar vedr. lovforslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension)

  Dato:
  19. nov 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Epidemiloven

  Høringssvar vedr. forslag til ny epidemilov

  Dato:
  12. nov 2020
  Emne:
  Plejehjem, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Generelt informeret samtykke

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (Generelt informeret samtykke)

  Dato:
  29. sep 2020
  Emne:
  Demens, Plejehjem, Pårørende, Værdighed
 • Kvalitetskrav til høreapparatbehandling

  Høringssvar vedr. udkast til faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne

  Dato:
  29. sep 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Pensionsbeskatningsloven

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre skattelove

  Dato:
  17. sep 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • MitID og NemLog-in

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om MitID og NemLog-in

  Dato:
  15. sep 2020
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Influenzavaccinationer

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse om influenzavaccinationer

  Dato:
  28. aug 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Leje af almene boliger

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene bolig m.v. og lov om leje af almene boliger

  Dato:
  23. aug 2020
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Badgeordning vedr. COVID-19

  Høringssvar vedr. badges til borgere vedr. COVID-19

  Dato:
  19. aug 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Forebyggelse af udadreagerende adfærd

  Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udgivelse ”Forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd – Anbefalinger og inspiration til ældreplejen”

  Dato:
  18. aug 2020
  Emne:
  Demens, Plejehjem
  Type:
  Høringssvar
 • Regulering af boligforhold

  Høringssvar vedr. udkast til Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. om midlertidig regulering af boligforholdene (Landsbyggefondens rammer i 2021-26 m.v.)

  Dato:
  18. aug 2020
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Regulering af folkepensionsalderen

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension (regulering af folkepensionsalderen)

  Dato:
  04. aug 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Overdragelse af myndighedsansvar for seniorpension

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension mv. (Overdragelse af myndighedsansvaret for seniorpension til Seniorpensionsenheden mv.)

  Dato:
  04. aug 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser

  Dato:
  09. jul 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Besøgsrestriktioner på plejehjem

  Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for COVID-19: Smitteforebyggelse ved besøg på plejehjem og plejeboliger, aflastningspladser, sygehuse, klinikker mv. besøg på plejecentre

  Dato:
  11. jun 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Besøgsrestriktioner på plejehjem

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

  Dato:
  08. jun 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Ejendomsvurderingsloven

  Høringssvar vedr. ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.)

  Dato:
  29. maj 2020
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Høringssvar om vaccination mod lungebetændelse

  Ældre Sagens høringssvar vedr. bekendtgørelse om vaccination mod lungebetændelse (pneumokoksygdom).

  Dato:
  02. apr 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Forebyggende hjemmebesøg

  Høringssvar vedr. Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

  Dato:
  24. feb 2020
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Pensionsbeskatningsloven

  Høringssvar vedr. forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven

  Dato:
  19. feb 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 185