Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
 • Anbefalinger for fysisk akvitet

  Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til reviderede anbefalinger for fysisk aktivitet

  Dato:
  07. nov 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Ansøgning om varmecheck

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

  Dato:
  28. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Forløb for mennesker med multisygdom

  Høring over Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisering af forløb for mennesker med multisygdom

  Dato:
  24. okt 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Indefrysningsordning for højere energiregninger

  Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en indefrysningsordning og bekendtgørelse om en indfrysningsordning for højere energiregninger

  Dato:
  24. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Ajourføring af Bygnings- og Boligregistret

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  Dato:
  18. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Ændringer af beskatningsgrundlaget for ejendomsskatter

  Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af ejendomsvurderingsloven mv.

  Dato:
  07. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Ældre Sagens undervisningstilbud bør fortsat være fritaget moms

  Høringssvar vedr. Skattestyrelsens udkast til ændret praksis for momsfritagelse af enkeltfagsundervisning

  Dato:
  14. sep 2022
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Bridge mv. bør fortsat være fritaget moms

  Høringssvar om Skattestyrelsens udkast til ændret praksis for momsfritagelse af tankesportsaktiviteter

  Dato:
  01. sep 2022
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Gør et nært sundhedsvæsen tilgængeligt og patientsikkert

  Høringssvar vedr. udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven

  Dato:
  18. aug 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Inflationskompensation – skattefri checks til pensionister m.fl.

  Høringssvar vedr. forslag om lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og engangsbeløb til SU-modtagere, som modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

  Dato:
  16. aug 2022
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Inddrivelse af gæld til det offentlige

  Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

  Dato:
  16. aug 2022
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Kreditvurdering ved belåning af boliger

  Høringssvar vedrørende ’Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.’ og ’Notat om boliglån med mulighed for langvarig afdragsfrihed’

  Dato:
  16. aug 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

  Dato:
  15. aug 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen, Værdighed
  Type:
  Høringssvar
 • Sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg

  Dato:
  15. aug 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Omlægning af indsatsen mod hjemløshed

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed

  Dato:
  11. aug 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Lov om social service

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hastigt fremadskridende sygdomme)

  Dato:
  23. jun 2022
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Fremtidsfuldmagter

  Høringssvar vedr. evaluering af fremtidsfuldmagtsordningen

  Dato:
  28. apr 2022
  Emne:
  Dagligdag, Pårørende
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister samt nedsættelse af elafgift

  Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag)

  Dato:
  31. mar 2022
  Emne:
  Boligforhold, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Skattefri varmecheck

  Høringssvar vedr. udkast til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (”målrettet varmecheck”)

  Dato:
  28. mar 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat til afsluttede dødsboer

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderings-loven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven

  Dato:
  23. mar 2022
  Emne:
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 90