• Tilvalgsordning for vaccination mod COVID-19

  Høringssvar vedr. ændret bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (etablering af en tilvalgsordning)

  Dato:
  12. maj 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Registrering af køretøjer

  Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om registrering af køretøjer

  Dato:
  05. maj 2021
  Emne:
  Sikkerhed, Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Helbredskrav til kørekort

  Høringssvar vedr. udkast til vejledning om helbredskrav til kørekort

  Dato:
  22. apr 2021
  Emne:
  Sikkerhed
  Type:
  Høringssvar
 • Retssikkerhed og administration på det sociale område

  Høringssvar vedrørende høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område

  Dato:
  22. apr 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Velfærdsaftaler

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

  Dato:
  14. apr 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Psykologbehandling

  Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

  Dato:
  26. mar 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Merindtægt relateret til COVID-19

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social pension mv. (Ret til at fratrække merindtægt som følge af arbejde relateret til COVID-19)

  Dato:
  26. mar 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ressourceforløb

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (bedre ressourceforløb mv.)

  Dato:
  04. mar 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked
  Type:
  Høringssvar
 • Lov om velfærdsaftaler

  Høringssvar vedr. udkast til lov om velfærdsaftaler

  Dato:
  02. mar 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

  Dato:
  18. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Øvrige
 • Tilgodehavende feriemidler

  Høringssvar vedrørende forslag om førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Kontantreglen

  Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om betalinger

  Dato:
  27. jan 2021
  Emne:
  Digitalisering, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Ældretilsynet

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet)

  Dato:
  15. jan 2021
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Høringssvar
 • Epidemiloven

  Høringssvar vedr. forslag til epidemiloven

  Dato:
  14. jan 2021
  Emne:
  Plejehjem, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Lempelse af BoligJobordning i 2021

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021 og skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021)

  Dato:
  14. jan 2021
  Emne:
  Pension, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Tryghedsskabende velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

  Dato:
  07. jan 2021
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Høringssvar
 • Udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

  Dato:
  17. dec 2020
  Emne:
  Arbejdsmarked, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Journalføring

  Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

  Dato:
  14. dec 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Helbredsoplysninger og logning

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt logning m.v.

  Dato:
  10. dec 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 207