• Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

  Dato:
  18. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Øvrige
 • Tilgodehavende feriemidler

  Høringssvar vedrørende forslag om førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Kontantreglen

  Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om betalinger

  Dato:
  27. jan 2021
  Emne:
  Digitalisering, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Ældretilsynet

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet)

  Dato:
  15. jan 2021
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Høringssvar
 • Epidemiloven

  Høringssvar vedr. forslag til epidemiloven

  Dato:
  14. jan 2021
  Emne:
  Plejehjem, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Lempelse af BoligJobordning i 2021

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil (Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021 og skattefritagelse af visse arbejdsgiverbetalte gavekort til oplevelsesøkonomi i 2021)

  Dato:
  14. jan 2021
  Emne:
  Pension, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Tryghedsskabende velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

  Dato:
  07. jan 2021
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Høringssvar
 • Udbetaling af efterløns- og fleksydelsesbidrag

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

  Dato:
  17. dec 2020
  Emne:
  Arbejdsmarked, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Journalføring

  Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

  Dato:
  14. dec 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Helbredsoplysninger og logning

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger samt logning m.v.

  Dato:
  10. dec 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Seniorpension

  Høringssvar vedr. bekendtgørelser om Seniorpensionsenheden

  Dato:
  27. nov 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ret til tidlig pension

  Høringssvar vedr. lovforslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension)

  Dato:
  19. nov 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Epidemiloven

  Høringssvar vedr. forslag til ny epidemilov

  Dato:
  12. nov 2020
  Emne:
  Plejehjem, Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Ejendomsvurdering

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om ejendomsvurdering og forskellige andre love

  Dato:
  29. okt 2020
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Generelt informeret samtykke

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til ændring af sundhedsloven (Generelt informeret samtykke)

  Dato:
  29. sep 2020
  Emne:
  Demens, Plejehjem, Pårørende, Værdighed
 • Kvalitetskrav til høreapparatbehandling

  Høringssvar vedr. udkast til faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne

  Dato:
  29. sep 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Pensionsbeskatningsloven

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven, skatteindberetningsloven og forskellige andre skattelove

  Dato:
  17. sep 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • MitID og NemLog-in

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om MitID og NemLog-in

  Dato:
  15. sep 2020
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Influenzavaccinationer

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse om influenzavaccinationer

  Dato:
  28. aug 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 198