• Ejendomsvurderingsloven

  Høringssvar vedr. ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.)

  Dato:
  29. maj 2020
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Høringssvar om vaccination mod lungebetændelse

  Ældre Sagens høringssvar vedr. bekendtgørelse om vaccination mod lungebetændelse (pneumokoksygdom).

  Dato:
  02. apr 2020
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Forebyggende hjemmebesøg

  Høringssvar vedr. Vejledning om forebyggende hjemmebesøg til ældre

  Dato:
  24. feb 2020
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Pensionsbeskatningsloven

  Høringssvar vedr. forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven

  Dato:
  19. feb 2020
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Seniorpension

  Høringssvar vedr. bekendtgørelser om seniorpension (L67)

  Dato:
  12. dec 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Indførelse af seniorpension

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

  Dato:
  25. nov 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ejendomsvurderingsloven

  Høringssvar vedrørende supplerende høring om lovforslag til ændring af ejendomsvurderingsloven mv.

  Dato:
  20. nov 2019
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Tryghedsskabende velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service

  Dato:
  20. nov 2019
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Høringssvar
 • Skattefri seniorpræmie

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om skattefri seniorpræmie

  Dato:
  01. nov 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Brandsikkerhed i plejeboliger

  Høringssvar vedr. udkast til evaluering af National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

  Dato:
  31. okt 2019
  Emne:
  Boligforhold, Plejehjem
  Type:
  Høringssvar
 • Magtanvendelse og selvbestemmelsesret

  Ældre Sagens høringssvar vedr. udkast til vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper

  Dato:
  31. okt 2019
  Emne:
  Demens, Værdighed
  Type:
  Høringssvar
 • Ejendomsvurderingsloven

  Høringssvar vedr. forslag til ændring af ejendomsvurderingsloven

  Dato:
  29. okt 2019
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Magtanvendelse og selvbestemmelsesret

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service

  Dato:
  29. okt 2019
  Emne:
  Værdighed, Demens
 • Fastholdelsesfleksjob for seniorer

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

  Dato:
  18. okt 2019
  Emne:
  Arbejdsmarked
  Type:
  Høringssvar
 • Fravalg af livsforlængende behandling

  Høringssvar vedr. udkast til ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling

  Dato:
  08. okt 2019
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Inddrivelse af gæld

  Høringssvar vedr. forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven

  Dato:
  23. sep 2019
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Styrkelse af arbejdsudbud

  Høringssvar vedrørende forslag til lov om social pension mm (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie)

  Dato:
  06. sep 2019
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Pension ved flytning til Grønland og Færøerne

  Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om social pension m.v.

  Dato:
  30. aug 2019
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Pensionsbeskatningsloven

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

  Dato:
  21. aug 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Tryghedsskabende velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Dato:
  22. maj 2019
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-20 ud af 169