Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
 • Ældre Sagens undervisningstilbud bør fortsat være fritaget moms

  Høringssvar vedr. Skattestyrelsens udkast til ændret praksis for momsfritagelse af enkeltfagsundervisning

  Dato:
  14. sep 2022
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Bridge mv. bør fortsat være fritaget moms

  Høringssvar om Skattestyrelsens udkast til ændret praksis for momsfritagelse af tankesportsaktiviteter

  Dato:
  01. sep 2022
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Gør et nært sundhedsvæsen tilgængeligt og patientsikkert

  Høringssvar vedr. udkast til autorisationsloven, sundhedsloven, lægemiddelloven og apotekerloven

  Dato:
  18. aug 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Inflationskompensation – skattefri checks til pensionister m.fl.

  Høringssvar vedr. forslag om lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken, engangsbeløb til overførselsmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet og engangsbeløb til SU-modtagere, som modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger

  Dato:
  16. aug 2022
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Inddrivelse af gæld til det offentlige

  Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

  Dato:
  16. aug 2022
  Emne:
  Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Kreditvurdering ved belåning af boliger

  Høringssvar vedrørende ’Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.’ og ’Notat om boliglån med mulighed for langvarig afdragsfrihed’

  Dato:
  16. aug 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler, praksisplan for almen praksis og patientinddragelsesudvalg

  Dato:
  15. aug 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

  Dato:
  15. aug 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen, Værdighed
  Type:
  Høringssvar
 • Omlægning af indsatsen mod hjemløshed

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om omlægning af indsatsen mod hjemløshed

  Dato:
  11. aug 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Lov om social service

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med hastigt fremadskridende sygdomme)

  Dato:
  23. jun 2022
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 84