Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
 • Fremtidsfuldmagter

  Høringssvar vedr. evaluering af fremtidsfuldmagtsordningen

  Dato:
  28. apr 2022
  Emne:
  Dagligdag, Pårørende
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister samt nedsættelse af elafgift

  Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag)

  Dato:
  31. mar 2022
  Emne:
  Boligforhold, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Skattefri varmecheck

  Høringssvar vedr. udkast til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (”målrettet varmecheck”)

  Dato:
  28. mar 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat til afsluttede dødsboer

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af ejendomsvurderings-loven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven

  Dato:
  23. mar 2022
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af modregning af arbejdsindtægt i pensionen

  Høringssvar vedrørende lovforslag om afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en treårig periode m.v.

  Dato:
  18. mar 2022
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.)

  Dato:
  17. mar 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Ret til omsorgsdage

  Høringssvar vedr. udkast til Lov om ændring af lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven og barselsloven

  Dato:
  17. mar 2022
  Emne:
  Pårørende
  Type:
  Høringssvar
 • Tilgængelighed på danske stationer

  Ældre Sagens bidrag til idéfasehøring om tiltag i forbindelse med Tilgængelighedspuljen under Infrastrukturplan 2035

  Dato:
  28. feb 2022
  Emne:
  Sikkerhed
  Type:
  Høringssvar
 • Fælles digital infrastruktur

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om drift m.v. af den fælles digitale infrastruktur: Registrering af oplysninger om aftaler efter § 79 a og §§ 83-84 og 86 i lov om social service og omsorg m.v. i den fælles digitale infrastruktur

  Dato:
  16. feb 2022
  Emne:
  Digitalisering, Sundhedsvæsen, Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Digital anmeldelse til skifteretten

  Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrelsens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender mv. i sager om skifte af dødsbo

  Dato:
  10. feb 2022
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 74