• Velfærdsaftaler

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutninger efter lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

  Dato:
  14. apr 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Psykologbehandling

  Høringssvar vedr. udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

  Dato:
  26. mar 2021
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Merindtægt relateret til COVID-19

  Høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social pension mv. (Ret til at fratrække merindtægt som følge af arbejde relateret til COVID-19)

  Dato:
  26. mar 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ressourceforløb

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (bedre ressourceforløb mv.)

  Dato:
  04. mar 2021
  Emne:
  Arbejdsmarked
  Type:
  Høringssvar
 • Lov om velfærdsaftaler

  Høringssvar vedr. udkast til lov om velfærdsaftaler

  Dato:
  02. mar 2021
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Arbejdsmarkedets tillægspension

  Høringssvar vedr. ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

  Dato:
  18. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Tryghedsskabende Velfærdsteknologi

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Velfærdsteknologi
  Type:
  Øvrige
 • Tilgodehavende feriemidler

  Høringssvar vedrørende forslag om førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler

  Dato:
  09. feb 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Kontantreglen

  Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om betalinger

  Dato:
  27. jan 2021
  Emne:
  Digitalisering, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Ældretilsynet

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Ældretilsynet)

  Dato:
  15. jan 2021
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 203