Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

I listen herunder finder du Ældre Sagens høringsvar. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til høringssvarene, eller hvis du har brug for høringssvar, der er mere end to år gamle.

Kontakt Ældre Sagen

 • Skifte af dødsboer

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om skifte af dødsboer (dødsboskifteloven) (mulighed for skifteretterne for at beslutte, at domstolenes skifteportal ikke skal anvendes m.v.)

  Dato:
  24. apr 2023
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Høringssvar
 • Hastigt fremadskridende sygdom

  Høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledning om hjælp og støtte til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom

  Dato:
  24. apr 2023
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Obligatoriske opfølgnings- og læringsforløb

  Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om social service (Genindførelse af ordning med obligatorisk opfølgnings- og læringsforløb efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerheds Ældretilsyn)

  Dato:
  18. apr 2023
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Høringssvar
 • Sundhedsklynger

  Høringssvar vedr. vejledning om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler

  Dato:
  14. apr 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Nye krav om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

  Høringssvar vedr. ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner”

  Dato:
  14. apr 2023
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Høringssvar
 • Indret færdselsarealer, så alle trafikanter kan bruge dem

  Høringssvar vedr. håndbøgerne "Færdselsarealer for alle - universelt design og tilgængelighed" og "Tilgængelighedsrevision"

  Dato:
  04. apr 2023
  Emne:
  Sikkerhed
  Type:
  Høringssvar
 • Hjælp til overvågning om natten

  Høringssvar vedr. ophævelse af aldersgrænsen og dispensationsadgangen i ordningen med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten

  Dato:
  31. mar 2023
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Forsøg med selvvisitation til madservice

  Høringssvar vedr. udkast til ændring af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet (mulighed for forsøg med selvvisitation til tilbud, der træder i stedet for madservice)

  Dato:
  23. mar 2023
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Høringssvar
 • Indkomst ved personligt arbejde skal fremover ikke modregnes i folkepensionen

  Høringssvar vedr. afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.

  Dato:
  20. mar 2023
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Skattefri check til modtagere af ældrecheck

  Høringssvar vedr. forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck i forbindelse med inflationspakke

  Dato:
  08. mar 2023
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 81

Vidensbank

Ældre Sagens vidensbank om ældre

Få ny viden om ældre i Ældre Sagens vidensbank om den ældre befolkning i Danmark indeholder unikke undersøgelser, analyser, tal og statistik om ældre i Danmark. 
Kontakt

Presse

Kontakt Ældre Sagens pressetelefon på +45 7020 3031.
Kontakt

Find ekspert

Ældre Sagens konsulenter er specialister i ældrelivet i Danmark. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores vidensbank og vores politiske mærkesager.

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager