• Befolkningsundersøgelse om holdning til velfærd og ældrepleje

  I undersøgelsen tager Ældre Sagen temperaturen på den danske befolknings holdning til velfærd generelt og til ældreplejen i Danmark.

  Dato:
  12. okt 2020
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering, Plejehjem, Værdighed
 • Rapport: En værdig behandling - Ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet

  Undersøgelse udarbejdet af Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), Region Hovedstaden, for Ældre Sagen

  Dato:
  09. okt 2020
  Emne:
  Sundhedsvæsen
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse: Den omsorgsbetingede livskvalitet blandt hjemmehjælpsmodtagere

  Hjemmehjælpsmodtagere har i de seneste år oplevet et betydeligt fald i den omsorgsbetingede livskvalitet. Det viser en ny undersøgelse, som det nationale forskningsinstitut VIVE har foretaget for Ældre Sagen.

  Dato:
  03. sep 2020
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • Digital adfærd og præferencer 2019

  Vi ved at alder har en betydning for, om man er digital eller ej. Men kan man også ud fra alder sige noget om, hvordan man gebærder sig i den digitale verden?

  Dato:
  13. aug 2020
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse: Grundig rengøring under corona

  51 kommuner har stoppet eller reduceret rengøringshjælpen til hjemmehjælpsmodtagere under corona, viser en rundringning Ældre Sagen har foretaget.

  Dato:
  06. jul 2020
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
 • Undersøgelse af normeringer på danske plejecentre

  Et overblik baseret på en survey blandt plejecentre.

  Dato:
  23. feb 2020
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse om kommunal ældrepleje

  Undersøgelsen afdækker de danske kommuners budgetter for 2019 på ældreområdet, serviceniveauet i 2018 og 2019, samt brugen af midler fra forskellige puljer, fx den såkaldte ældremilliard og værdighedsmilliarden.

  Dato:
  25. okt 2019
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • Lad os tale om døden

  Uddrag af rapporten "Danskernes holdning til at tale om sin egen og sine næres sidste tid og død"

  Dato:
  17. apr 2019
  Emne:
  Døden
  Type:
  Analyse
 • Rapport: Danskernes holdning til at tale om sin egen og sine næres sidste tid og død

  Ny undersøgelse om danskernes forhold til at tale om døden, sorg og tro. Udarbejdet for Ældre Sagen i 2018 af Rådgivende Sociologer.

  Dato:
  17. apr 2019
  Emne:
  Døden
  Type:
  Analyse
 • Rapport om hjælp til svage ældre

  VIVE ser i denne rapport nærmere på, hvem der hjælper hjemmeboende svage ældre i det daglige.
  Vi benytter de ældres egen angivelse af, hvem de modtager hjælp fra, og til hvilke opgaver.

  Dato:
  24. feb 2019
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • 2018: Rapport om pårørende på arbejdsmarkedet

  22 pct. af erhvervsaktive eller studerende danskere er pårørende. Cirka halvdelen af pårørende (49 pct.) hjælper 2-3 timer om ugen, mens 26 pct. hjælper over 7 timer om ugen.

  Dato:
  05. okt 2018
  Emne:
  Pårørende
  Type:
  Analyse
 • Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud

  En kvalitativ undersøgelse af samspillets betydning for mennesker med demens og deres pårørende

  Dato:
  07. maj 2018
  Emne:
  Demens
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse om bemandingen på plejehjem

  Undersøgelsen viser, at antallet af medarbejdere på plejehjem varierer meget fra kommune til kommune og fra plejehjem til plejehjem, især under natten.

  Dato:
  05. nov 2017
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse om kommunal ældrepleje

  Undersøgelsen støtter op om Ældre Sagens aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget 2017 og belyser forskellige ældrepolitiske emner i de danske kommuner.
  Megafon har udarbejdet undersøgelsen for Ældre Sagen via telefoniske interview med ældrechefer i perioden fra den 20. april til den 6. juni 2017. 76 kommuner (78%) deltager i undersøgelsen.

  Dato:
  06. okt 2017
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • Fra vision til praksis

  Undersøgelse af hvordan medarbejdere, pårørende og frivillige oplever muligheder og udfordringer for et værdigt liv for ældre med behov for hjælp, samt hvad der skal til for at omsætte Ældre Sagens vision "Nyt liv til det at blive gammel" til praksis.

  Dato:
  25. sep 2017
  Emne:
  Værdighed
  Type:
  Analyse
 • Pårørende – politikker, initiativer og tilbud i kommunerne

  Rapporten dokumenterer kommunernes tilbud om støtte til pårørende, som hjælper syge eller svækkede ældre.

  Dato:
  03. sep 2017
  Emne:
  Pårørende
  Type:
  Analyse
 • 2017: Undersøgelse om pårørende i Danmark

  Læs Ældre Sagens undersøgelse fra 2017, der omhandler pårørende i Danmark.

  Dato:
  03. sep 2017
  Emne:
  Pårørende
  Type:
  Analyse
 • Kommunernes udgifter til ældrepleje

  Ældre Sagen har fået foretaget en analyse af kommunernes udgifter til ældrepleje 2015-17. Analysen er udarbejdet for Ældre Sagen af Data og Formidling på basis af kommunernes 2015- og 2016-regnskaber, 2017-budget samt antallet af ældre i de enkelte kommuner.

  Dato:
  19. jun 2017
  Emne:
  Værdighed
  Type:
  Analyse
 • Kommunernes kvalitetsstandarder for hjemmehjælp

  Ældre Sagen har analyseret kommunernes kvalitetsstandarder for tilbud om mad og rengøring til ældre hjemmehjælpsmodtagere samt levering af varm mad.

  Dato:
  10. maj 2017
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • Rapport om retssikkerhed og digitalisering

  En undersøgelse blandt landets borgerrådgivere om deres oplevelse af udviklingen i borgernes retssikkerhed i en digitaliseringstid.

  Dato:
  30. jan 2017
  Emne:
  Digitalisering
  Type:
  Analyse

Resultater 1-20 ud af 40