Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Befolkningsundersøgelse om holdninger til værdig ældrepleje i 2021

En undersøgelse der afdækker befolkningens holdninger og oplevelser af hjælp indenfor den danske ældrepleje

Undersøgelsen er gennemført af Epinion på vegne af Ældre Sagen i sommeren 2021. 2.000 repræsentativt udvalgte danskere er blevet spurgt til forskellige forhold omkring ældrepleje, herunder forventninger og konkrete oplevelser.

Tillid til selv at få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis man får brug for det

Mere end hver tredje dansker (35 %) har slet ikke eller i mindre grad tillid til, at de kan få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis de får behov for det som ældre. Særligt i aldersgruppen 50 til 64 år er der stor skepsis i forhold til forventningen til hjælp. Her er det 41 %, som slet ikke eller i mindre grad har tillid til, at de kan få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis de får behov for det som ældre.

Kvalitet og omfang af hjælp

46 % mener, at kvaliteten af ældreplejen i Danmark er blevet dårligere de seneste fire år. 51 % mener slet ikke eller i mindre grad, at ældre, der modtager hjemmepleje i Danmark, får tilstrækkelig pleje og omsorg.

Værdige/Uværdige forhold på plejehjem og i hjemmeplejen

42 % modtager enten selv, eller kender ældre der modtager, hjemmepleje. Af dem har 46 % oplevet kritisable eller uværdige forhold for ældre, der modtager hjemmepleje, mens 76 % svarer, at de har oplevet gode og værdige forhold.

24 % bor enten selv på, eller kender ældre der bor på, plejehjem. Af dem svarer 40 %, at de har oplevet kritisable eller uværdige forhold for ældre på plejehjem, mens 76 % svarer, at de har oplevet gode og værdige forhold.

Holdninger til omfang og hyppighed af hjælp

84 % mener, at der skal gøres rent mindst en gang om ugen hos ældre, som kommunen har godkendt til rengøring. Dette står i skærende kontrast til de faktiske forhold, hvor langt hovedparten af hjemmehjælpsmodtagere kun får gjort rent hver 14. dag eller sjældnere.

82 % mener, at det skal det være en kommunal opgave at tilbyde ældre, der ikke selv kan komme ud af deres bolig, hjælp til at komme ud. De færreste kommuner tilbyder i dag denne hjælp.

Metode

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Epinion for Ældre Sagen. Der er i alt gennemført 2.000 interview med danskere i alderen 18 år og derover. Interviewene er indsamlet via telefon i perioden fra den 7. til og med 24 juni 2021.

Interviewene er nationalt repræsentative, hvad angår interviewpersonernes køn, alder, region, uddannelse og antal personer i husstanden. Den maksimale usikkerhed på de samlede resultater i undersøgelsen er 2,2 procentpoint.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

DER SKAL ALTID VÆRE MULIGHED FOR GOD OG VELFUNGERENDE HJÆLP OG PLEJE – MED UDGANGSPUNKT I DEN ENKELTES BEHOV.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 25.03.2022