Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Undersøgelse: Grundig rengøring under corona

51 kommuner har stoppet eller reduceret rengøringshjælpen til hjemmehjælpsmodtagere under corona, viser en rundringning Ældre Sagen har foretaget.

Ældre Sagen har gennemført en rundringning hos landets kommuner. Undersøgelsen kortlægger, om kommunerne har tilbudt grundig rengøring til hjemmehjælpsmodtagere, hvis borgeren har fået reduceret eller stoppet hjælpen til rengøring midlertidigt under coronakrisen.

90 ud af 98 kommuner har svaret på rundringningen. Det er en svarprocent på 92 pct.

Rundringningen viser, at 51 kommuner har stoppet eller reduceret rengøringshjælpen til hjemmehjælpsmodtagere under corona. Det svarer til 57 pct. af de adspurgte kommuner

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjemmehjælp og -pleje med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs hele mærkesagen om hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 18.10.2022