Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Befolkningsundersøgelse om holdning til velfærd og ældrepleje

I undersøgelsen tager Ældre Sagen temperaturen på den danske befolknings holdning til velfærd generelt og til ældreplejen i Danmark.

Befolkningsundersøgelsen viser blandt andet, at mere end hver fjerde dansker slet ikke eller i mindre grad har tillid til, at de vil få den nødvendige hjælp og pleje, hvis de får behov for det.

Undersøgelsen viser også, at mere end hver tredje af de danskere, der har erfaringer med ældreplejen, har oplevet kritisable eller uværdige forhold i ældreplejen i Danmark.

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Epinion for Ældre Sagen. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse i perioden den 15. september til den 21. september 2020. Der er i alt gennemført 1.031 interview med danskere i alderen 18-85 år. Interviewene er nationalt repræsentative, hvad angår interviewpersonernes køn, alder, region og uddannelse. Den maksimale usikkerhed på de samlede resultater i undersøgelsen er 3,1 procentpoint.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 20.10.2020