• Undersøgelse af normeringer på danske plejecentre

  Et overblik baseret på en survey blandt plejecentre.

  Dato:
  23. feb 2020
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse om kommunal ældrepleje

  Undersøgelsen afdækker de danske kommuners budgetter for 2019 på ældreområdet, serviceniveauet i 2018 og 2019, samt brugen af midler fra forskellige puljer, fx den såkaldte ældremilliard og værdighedsmilliarden.

  Dato:
  25. okt 2019
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • Lad os tale om døden

  Uddrag af rapporten "Danskernes holdning til at tale om sin egen og sine næres sidste tid og død"

  Dato:
  17. apr 2019
  Emne:
  Døden
  Type:
  Analyse
 • Rapport: Danskernes holdning til at tale om sin egen og sine næres sidste tid og død

  Ny undersøgelse om danskernes forhold til at tale om døden, sorg og tro. Udarbejdet for Ældre Sagen i 2018 af Rådgivende Sociologer.

  Dato:
  17. apr 2019
  Emne:
  Døden
  Type:
  Analyse
 • Rapport om hjælp til svage ældre

  VIVE ser i denne rapport nærmere på, hvem der hjælper hjemmeboende svage ældre i det daglige.
  Vi benytter de ældres egen angivelse af, hvem de modtager hjælp fra, og til hvilke opgaver.

  Dato:
  24. feb 2019
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • 2018: Rapport om pårørende på arbejdsmarkedet

  22 pct. af erhvervsaktive eller studerende danskere er pårørende. Cirka halvdelen af pårørende (49 pct.) hjælper 2-3 timer om ugen, mens 26 pct. hjælper over 7 timer om ugen.

  Dato:
  05. okt 2018
  Emne:
  Pårørende
  Type:
  Analyse
 • Deltagelse i Ældre Sagens demenstilbud

  En kvalitativ undersøgelse af samspillets betydning for mennesker med demens og deres pårørende

  Dato:
  07. maj 2018
  Emne:
  Demens
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse om bemandingen på plejehjem

  Undersøgelsen viser, at antallet af medarbejdere på plejehjem varierer meget fra kommune til kommune og fra plejehjem til plejehjem, især under natten.

  Dato:
  05. nov 2017
  Emne:
  Plejehjem
  Type:
  Analyse
 • Undersøgelse om kommunal ældrepleje

  Undersøgelsen støtter op om Ældre Sagens aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget 2017 og belyser forskellige ældrepolitiske emner i de danske kommuner.
  Megafon har udarbejdet undersøgelsen for Ældre Sagen via telefoniske interview med ældrechefer i perioden fra den 20. april til den 6. juni 2017. 76 kommuner (78%) deltager i undersøgelsen.

  Dato:
  06. okt 2017
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Analyse
 • Fra vision til praksis

  Undersøgelse af hvordan medarbejdere, pårørende og frivillige oplever muligheder og udfordringer for et værdigt liv for ældre med behov for hjælp, samt hvad der skal til for at omsætte Ældre Sagens vision "Nyt liv til det at blive gammel" til praksis.

  Dato:
  25. sep 2017
  Emne:
  Værdighed
  Type:
  Analyse

Resultater 1-10 ud af 35