• Ældres boligforhold 2020

  Ældre Sagens analyse af udviklingen i ældres boligforhold i 2020.

  Dato:
  12. jun 2020
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Ældre i tal
 • Nu er hver femte dansker over 65 år

  Hver femte dansker er nu over 65 år, viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 21 kommuner er det hver fjerde.

  Dato:
  12. feb 2020
  Emne:
  Demografi
  Type:
  Ældre i tal
 • Supplerende ydelser 2017

  Ældre Sagens analyse af udviklingen i supplerende ydelser i 2017

  Dato:
  20. dec 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Folkepensionisters samspilsproblem 2017

  Ældre Sagens analyse af folkepensionisters samspilsproblem i 2017

  Dato:
  20. dec 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Befolkningsudvikling 2019

  Ældre Sagens analyse af befolkningsudviklingen i 2019

  Dato:
  05. nov 2019
  Emne:
  Demografi
  Type:
  Ældre i tal
 • Ældres boligforhold 2019

  Ældre Sagens analyse af udviklingen i ældres boligforhold i 2019

  Dato:
  05. nov 2019
  Emne:
  Boligforhold
 • Folkepensionisternes indkomst og formue 2017

  Tabeller og figurer vedrørende folkepensionisternes indkomst og formue i 2017

  Dato:
  22. okt 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Folkepension 2019

  Tabeller og figurer vedrørende folkepension i 2019

  Dato:
  22. okt 2019
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Hjemmehjælp til ældre 2018

  Der er fortsat et fald i antallet af hjemmehjælpstimer til ældre i 2018.

  Dato:
  04. okt 2019
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Ældre i tal
 • Indefrosne ejendomsskatter 2017

  Læs Ældre Sagens analyse af udviklingen i indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister i 2017

  Dato:
  18. sep 2019
  Emne:
  Boligydelse, Boligforhold, Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Antal ældre i Danmark i 2019

  Antallet af ældre er steget med godt 260.000 de seneste 10 år, svarende til en stigning på 30 pct.

  Dato:
  13. aug 2019
  Emne:
  Demografi
  Type:
  Ældre i tal
 • Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

  Tabeller og figurer vedrørende folkepensionisternes indkomst og formue i 2016

  Dato:
  21. dec 2018
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån

  Læs Ældre Sagens analyse af udviklingen i indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister i 2015

  Dato:
  13. dec 2018
  Emne:
  Boligydelse, Pension, Boligforhold
  Type:
  Ældre i tal
 • Supplerende ydelser 2016

  Tabeller og figurer vedrørende boligydelse, ældrecheck og varmetillæg i 2016

  Dato:
  07. nov 2018
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • De ældres boligforhold 2018

  De ældres boligforhold adskiller sig i det store og hele ikke fra den yngre del af befolkningen. Det gælder både, når man ser på andelen af ejere og lejere, og når man ser på boligtyper, dvs. parcelhus, etagebolig etc. For de 80+årige er der dog en tydelig ændring i boligmønstret, idet næsten hver femte bor i ældre- eller plejebolig. 22.000 af de 65+årige bor i fritidshus, mens det kun er 12.600 af de 25-64-årige, der bor i fritidshus.

  Dato:
  05. nov 2018
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Ældre i tal
 • Dato:
  10. okt 2018
  Emne:
  Pension
  Type:
  Analyse
 • Hjemmehjælp til ældre 2017

  I 2017 var 122.000 personer over 65 år visiteret til hjemmehjælp i eget hjem. Det er 1.500 færre end sidste år, og næsten 33.000 færre end i 2008. Samlet set er der på årsbasis skåret ca. 6,4 mio. hjemmehjælpstimer væk siden 2008. Fra 2016 til 2017 er hjemmehjælpen faldet med 783.000 timer på årsbasis. For de, der modtager hjemmehjælp, ligger det gennemsnitlige antal timer til den enkelte modtager dog på næsten samme niveau som i 2008.

  Dato:
  04. okt 2018
  Emne:
  Hjemmehjælp og rehabilitering
  Type:
  Ældre i tal
 • Folkepension 2018

  Der var næsten 1,1 mio. folkepensionister i Danmark i januar 2018. Antallet af folkepensionister er vokset med godt 19.000 i løbet af det sidste år, og antallet fortsætter med at vokse i 2018, men fra 2019 begynder antallet af folkepensionister at falde, fordi folkepensionsalderen sættes op. Selv om der er flere og flere, der har en arbejdsmarkedspension og selv sparer op til pension, slår det kun langsomt igennem på folkepensionen. Andelen af folkepensionister, der får pensionstillæg og ældrecheck, er næsten den samme i 2018 som sidste år.

  Dato:
  31. jul 2018
  Emne:
  Pension
  Type:
  Ældre i tal
 • Befolkningsudvikling 2018

  Befolkningsprognosen viser, at vi lever længere, og at befolkningen vokser frem mod år 2100. Da folkepensionsalderen hæves, når levetiden stiger, vil andelen af folkepensionister i forhold til den samlede befolkning ikke stige fremover. Fra 2045 begynder andelen af folkepensionister at falde, og om ca. 50 år forventes antallet af folkepensionister at være lavere end i dag.

  Dato:
  28. jun 2018
  Emne:
  Demografi
  Type:
  Ældre i tal
 • Antal ældre 2018

  I januar 2018 var der lidt over 1,1 mio. personer i Danmark, som var fyldt 65 år. Det er en stigning på ca. 31 % i løbet af de sidste 10 år. Det afspejler den demografiske udvikling med store fødselsårgange i 1940’erne. De største årgange er nu over folkepensionsalderen, og antallet af nye 65-årige er faldet med ca. 11.000 personer i forhold til 2012.

  Dato:
  16. maj 2018
  Emne:
  Demografi
  Type:
  Ældre i tal

Resultater 1-20 ud af 63