Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

De fleste hjemmehjælpsmodtagere har lav indkomst

Karakteristik af hjemmehjælpsmodtagere 2021

Kvinder, enlige, kortuddannede og personer med lav indkomst er overrepræsenterede blandt 65+ årige hjemmehjælpsmodtagere (modtagere af praktisk hjælp og/eller personlig pleje). Det samme gør sig gældende, hvis man alene ser på modtagere af praktisk hjælp, endda i endnu højere grad.

For hjemmehjælpsmodtagere over 65 år gjaldt der i 2021, at 84,7 pct. lå under medianindkomsten for voksne danskere. For modtagere af praktisk hjælp var det 86,1 pct. I hele befolkningen over 65 år var det kun 63,5 pct.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp

Sidst opdateret 25.10.2023