Sundhedsvæsen

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

Ældre medicinske patienter har brug for bedre sammenhæng før, under og efter et sygdomsforløb, mener Ældre Sagen

Værdige og trygge patientforløb er afgørende for, at ældre patienter med flere sygdomme genvinder helbredet og kan klare sig selv bedst muligt.

For at sikre patientsikkerhed og et trygt patientforløb skal sygehus og kommune planlægge udskrivningen allerede under indlæggelse, mener Ældre Sagen. På den måde mindsker vi risikoen for unødvendige genindlæggelser.

Udgangspunkt i patientens behov

Sygehusafdelingen og den kommunale hjemmepleje skal sammen med patienten – og eventuelle pårørende – vurdere behovet for fortsat pleje. Fokus skal være at støtte borgeren i at kunne klare hverdagen i eget hjem igen.

Men det sker langt fra altid.

Et særudtræk fra KOPA fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018 viser, at 20 procent af de akut indlagte patienter over 80 år ”slet ikke” og ”i ringe grad” har oplevet, at sygehusafdelingen og den kommunale hjemmepleje samarbejder om udskrivningen.

Læs også: Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2018

Samarbejde på tværs af sektorer

En ny national indsats for ældre patienter med flere sygdomme bør opstille konkrete mål for indsatser, der styrker samarbejdet på tværs af sektorer. Så patienten oplever en værdig sammenhæng og en høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen - og samtidig oplever at være inddraget i egne behandling og pleje.

Konkret kan det fx være:

  • En kommunal visitator, der kommer på sygehuset og planlægger udskrivning.
  • Et udgående geriatrisk team fra sygehuset til eget hjem, akutplads eller plejehjem.
  • En forløbskoordinator eller følge hjem-personale.

Ligeledes er det oplagt, at hver patient har en individuel plan for det samlede forløb og en behandlingsansvarlig læge.

Patienten skal så vidt muligt selv deltage i planlægningen og beslutninger, så indsatsen tilpasses det individuelle behov.

Læs også: Kom overbelægning på sygehusene til livs

Sidst opdateret 20.10.2020