Læs, hvordan du fornyer kørekortet, når du er fyldt 70

Kørekort

Drop aldersbaseret screening ved fornyelse af kørekort

Ældre Sagen kæmper for, at man ikke længere skal forbi lægen, når man skal have fornyet kørekort. Intet bevis for, at screeningen har en positiv betydning for trafiksikkerhed. Godt nyt forslag fra regeringen vil fjerne krav om lægeattest.

Du skal forbi din læge, når du runder 75 år. I hvert fald hvis du vil forny dit kørekort. Årsagen til en screening hos lægen baseret på alder er, at lægen skal kunne fange mulige sygdomme, der vil gøre det farligt at køre bil. 

Læs også: Sådan fornyer du kørekortet

Mange omkostninger for alle

Men screeningen har ingen positiv effekt på trafiksikkerheden. Nærmere tværtimod. Screeningen af alle 75-årige, der fornyer kørekort, skaber unødig bureaukrati, ventetid og træk på samfundets ressourcer.

Det begrænser og belaster ældre uden at skabe bedre trafiksikkerhed. Screeningen har mange omkostninger for både samfund og den enkelte.

Ingen sikkerhedsmæssig effekt

Forskning vidner om, at screeningsordninger med et helbredstjek ved læge ikke har positiv sikkerhedsmæssig effekt. I bedste fald er der ingen effekt, men der kan også være en negativ effekt på ældres sikkerhed.

Læs rapporten: Driver Licensing Legislation (engelsk)

Læs evaluering af screeningsordningen i Danmark fra dtu.dk

De obligatoriske screeninger kan nemlig begrænse ældres mobilitet og få ældre – og især særligt kvinder –  til at stoppe med at køre bil, før det er nødvendigt.

Ældre bilister er ikke farligere end andre

Ældre bilister ikke er farligere i trafikken end andre aldersgrupper.

Undersøgelser viser snarere, at ældre bilister er gode til selv at regulere deres kørsel og tilpasse den forholdene. Generelt undgår de at køre, når de opfatter det som utrygt fx i dårligt føre, i mørke og i myldretid, og de overholder fartgrænserne.

Læs Havarikommissionens rapport om ældre bilister

Andre lande i Europa har ikke aldersbaseret screening 

I flere andre europæiske lande som f.eks. Sverige og Tyskland har man ikke krav om helbredscreening ved en bestemt alder for at forny kørekort.

Ældre Sagen mener, at man burde droppe de obligatoriske aldersscreeninger, som man skal til løbende, fra man bliver 75 år for at forny kørekort.

Målret kampagner mod bilisterne

I stedet opfordrer vi til mere målrettede aktiviteter som f.eks. kampagner om trafikfarlig medicin eller rådgivning om demens, og hvornår man skal holde op med at føre f.eks. en bil.

Det er initiativer, som i stedet vil højne trafiksikkerheden generelt og være til gavn for alle uanset alder.

Læs mere om medicin og bilkørsel

Ældre Sagens politiske resultater

I 2015 mærkede vi første gang, at Ældre Sagens store arbejde med at aflive myten om ældre bilisters dårlige køreevner gav pote. Dengang blev screeningsalderen hævet fra 70 til 75 år. Nu er der udsigt til, at kravet om lægeattest for at forny kørekort helt bliver fjernet. Regeringen foreslår at fjerne alderskravet for kørekort til ældre bilister.

Ældre Sagen støtter det ny politiske forslag. Vi følger den politiske proces tæt og arbejder for, at aldersgrænserne over tid afskaffes helt.

Læs høringssvar om fornyelse af kørekort

Sidst opdateret 28.04.2017