""

Kørekort

Særregler for fornyelse af kørekort for ældre er fjernet

Folketinget har afskaffet kravet om, at ældre over 75 år skal forbi lægen for at forny kørekort. Ældre Sagen kæmpede længe for at få kravet fjernet.

Tidligere skulle du forbi din læge, når du blev 75 år. I hvert fald hvis du ville forny dit kørekort. Men et politisk flertal i Folketinget besluttede at afskaffe særreglerne for ældre bilister.

Ældre Sagen kæmpede længe for at få kravet fjernet, fordi det aldersbaserede krav ikke har en positiv effekt på trafiksikkerheden. Nærmere tværtimod.

Derfor hilser vi den nye lov velkommen.

Læs mere om lovændringen på ft.dk

Ens regler for alle aldre

Siden 1. juli 2017 har der været samme gyldighed på kørekort uanset alder, og man skal ikke have lægeattest for at forny kørekort fra 75 år. 

Du skal dog være opmærksom på, at dit kørekorts levetid kan være kortere på grund af dårligt helbred.

Fx hvis du har diabetes eller en anden sygdom, der påvirker din evne til at køre bil. I de tilfælde skal du omkring lægen for at få fornyet dit kørekort.

Læs mere her om, hvordan du fornyr dit kørekort

Unødigt bureaukrati uden ekstra sikkerhed

Kravet om, at alle over 75 år skulle forny deres kørekort med lægeattest, har skabt unødigt bureaukrati, ventetid og træk på samfundets ressourcer.

Samtidig har det begrænset og belastet ældre. Så screeningen har haft mange omkostninger for både samfund og den enkelte uden, at den har skabt bedre trafiksikkerhed.

Ingen sikkerhedsmæssig effekt

Forskning vidner om, at screeningsordninger med et lægetjek ikke har positive effekter på sikkerheden. I bedste fald har de ingen effekt, men de kan også have en negativ effekt på ældres sikkerhed. 

Kravet om lægetjek kan nemlig begrænse ældres mobilitet og få ældre – særligt kvinder – til at stoppe med at køre bil, før det er nødvendigt.

Læs evaluering af screeningsordningen i Danmark fra dtu.dk  

Ældre bilister er ikke farligere end andre

Ældre bilister er ikke farligere i trafikken end andre aldersgrupper.

Undersøgelser viser snarere, at ældre bilister er gode til selv at regulere deres kørsel og tilpasse den forholdene.

Generelt undgår ældre at køre, når de opfatter det som utrygt fx i dårligt føre, i mørke og i myldretid, og de overholder fartgrænserne.

Læs Havarikommissionens rapport om ældre bilister

Andre lande i Europa har ikke aldersbaseret screening

Mange af de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med, som Sverige og Tyskland har ikke et aldersbaseret krav om at forny kørekort.

Lovændringen betyder, at de danske regler nu minder mere om reglerne i vores nabolande.

Målret kampagner mod bilisterne

Frem for at fokusere på bilisters alder, kan man overveje målrettede initiativer til at højne trafiksikkerheden generelt til gavn for alle.

Det kan fx være kampagner om trafikfarlig medicin eller rådgivning om, hvornår man skal holde op med at køre bil.

Læs mere om medicin og bilkørsel

Ældre Sagens politiske resultater

Ældre Sagen har længe kæmpet for at få afskaffet det aldersbaserede krav og aflive myten om, at ældre bilister har dårlige køreevner.

  • I 2015 mærkede vi første gang, at vores arbejde gav pote. Da alderen, hvor man skulle forny sit kørekort med lægeattest, blev hævet fra 70 til 75 år.
  • I 2017 fremsatte regeringen så et forslag om helt at fjerne kravet om lægeattest fra 75 år og afskaffe den kortere gyldighed på kørekort til ældre.
  • 2. juni 2017 vedtog Folketinget at fjerne aldersgrænserne helt, så man kan forny kørekort til almindelig personbil uden lægeattest og få samme gyldighed uanset alder.

Læs Ældre Sagens høringssvar om fornyelse af kørekort

Sidst opdateret 16.09.2019