Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Hjemmehjælp og rehabilitering

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Konkurser skal forhindres

Det er modtagerne af hjemmehjælp der taber, hver gang et plejefirma går konkurs

Når et privat plejefirma går konkurs, er de store tabere dem, der har brug for daglig hjælp.  

Derfor skal konkurserne i hjemmeplejen forhindres, mener Ældre Sagen.

13.000 ældre der modtager hjemmehjælp er de seneste år blevet voldsomt påvirket af, at private plejefirmaer går konkurs. Der har været 49 konkurser siden 2013.

Konkurser skaber utryghed

Mennesker der modtager hjemmehjælp er dybt af afhængige af den hjælp og pleje, de får.

En konkurs gør hjemmehjælpsmodtagere usikre på, hvornår de nu skal få den hjælp, de har så hårdt brug for og fra hvem.

Konkurser betyder, at den enkelte bliver utryg over, om hjælpen kommer.

Både op til konkursen, hvor plejefirmaets økonomiske problemer fører til smalhals i den daglige pleje og stresset personale, men også efter konkursen, hvor ældre bliver overladt til basal nødpleje og mange nye ansigter i hjemmet.

Derfor er hver konkurs én for meget, mener Ældre Sagen.

Læs også: Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Kvalitet og sikkerhed fokus

Ældre Sagen mener, at kommunerne skal have langt mere fokus på kvaliteten i de tilbud, som private firmaer kommer med, når de melder sig på banen som private udbydere i hjemme- og ældreplejen.

Kommunerne skal desuden have et beredskab i tilfælde af konkurs, så modtagerne af hjemmehjælpen kan være sikre på, at hjælpen fortsat kommer.

Læs også: 11 pejlemærker til at forebygge konkurser

Krav om bankgaranti

Ældre Sagen har været blandt fortalerne for, at der stilles skrappere krav til private plejefirmaers økonomi ved at kræve en bankgaranti.

Det skal medvirke til at forhindre, at private plejefirmaer lover kommunerne en pris, de alligevel ikke kan levere ordentlig pleje for og må dreje nøglen om.

Private plejefirmaer har indtil nu kunnet tilbyde hjemmepleje til en timepris, der er lavere, end den pris kommunerne kan drive pleje for.

Det har betydet, at fokus har flyttet sig fra kvalitet til pris, når kommunerne skal vælge, hvilke private plejefirmaer, de vil lave aftaler med, mener Ældre Sagen. 

Læs også: Bevar hjemmehjælp til svækkede ældre

Politisk aftale på plads

Folketingets partier har i 2017 indgået en aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen. Denne aftale indeholder bl.a. krav om bankgaranti.

Det er positivt fordi en bankgaranti med en uvildig ekstern bedømmelse af et firmas økonomiske vilkår kan mindske risikoen for, at privat firma kan få lov at drive et uholdbart tilbud i en kommune.

Aftalen indeholder også krav om beredskabsplaner i kommunerne, der skal træde i kraft i tilfælde af en privat konkurs. Beredskabsplaner er afgørende i forhold til at hurtigt at kunne begrænse skadevirkninger for borgerne

Læs også: Aftale om konkurser (eksternt link)

Sidst opdateret 10.10.2017