Hjemmehjælp

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Konkurser skal forhindres

Det er modtagerne af hjemmehjælp der taber, hver gang et plejefirma går konkurs

Det er modtagerne af hjemmehjælp der taber, hver gang et plejefirma går konkurs

Når et privat plejefirma går konkurs, er de store tabere dem, der har brug for daglig hjælp.  

Derfor skal konkurserne i hjemmeplejen forhindres, mener Ældre Sagen.

Mennesker der modtager hjemmehjælp er dybt af afhængige af den hjælp og pleje, de får.

Hver konkurs én for meget

En konkurs gør hjemmehjælpsmodtagere usikre på, hvornår de nu skal få den hjælp, de har så hårdt brug for og fra hvem.

Konkurser betyder, at den enkelte bliver utryg over, om hjælpen kommer.

Både op til konkursen, hvor plejefirmaets økonomiske problemer fører til smalhals i den daglige pleje og stresset personale, men også efter konkursen, hvor ældre bliver overladt til basal nødpleje og mange nye ansigter i hjemmet.

Derfor er hver konkurs én for meget, mener Ældre Sagen.

Læs også: Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Kvalitet og sikkerhed fokus

Ældre Sagen mener, at kommunerne skal have langt mere fokus på kvaliteten i de tilbud, som private firmaer kommer med, når de melder sig på banen som private udbydere i hjemme- og ældreplejen.

Kommunerne skal desuden have et beredskab i tilfælde af konkurs, så modtagerne af hjemmehjælpen kan være sikre på, at hjælpen fortsat kommer.

Krav om bankgaranti

Ældre Sagen mener, at der bør stilles skrappere krav til private plejefirmaers økonomi ved at kræve en bankgaranti.

Det skal være med til at forhindre, at private plejefirmaer lover kommunerne en pris, de alligevel ikke kan levere ordentlig pleje for og må dreje nøglen om.

Læs også: 10 bud på en værdig ældrepleje

 

Sidst opdateret 27.10.2020