""

Digitalisering

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ældre Sagen arbejder for, at alle - såvel digitale som ikke-digitale - selv skal kunne holde kontakt til de offentlige myndigheder.

Mange ældre er digitale og bruger NemID og e-Boks. Men 115.500 mennesker mellem 65 og 89 år har aldrig været på internettet - og 150.300 mennesker mellem 65 og 89 år har ikke været på internettet inden for de seneste tre måneder. Det viser Ældre Sagens beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. For dem er digitaliseringen en barriere for selv at kunne holde kontakten til det offentlige. 

Ældre Sagen har fokus på, at ældre borgere ikke må føle sig tvunget til at lade andre overtage kontakten blot for at opfylde kravet om digital kommunikation. 

Ældre skal have mulighed for selv at klare kontakten med det offentlige længst muligt, mener Ældre Sagen. 

Læs også: Overgangen fra NemID til MitID

It-kurser og it-frivillige

På digitaliseringsområdet støtter og styrker Ældre Sagen ældres it-færdigheder via kurser og lokale it-frivillige.

I Ældre Sagen er der ca. 1.700 it-frivillige, der landet over hjælper med at klæde ældre på til at kunne blive digitale. De frivillige underviser i digitalisering via it-kurser, åbne datastuer og it-hjælp i eget hjem. 

Hensyn til it-parathed

Politisk arbejder Ældre Sagen for, at digitaliseringen tager hensyn til ældres forskelligartede it-parathed, færdigheder og livssituationer. 

Ældre, der ikke kan anvende digitale løsninger, skal fortsat have mulighed for at modtage papirbreve fra det offentlige. Ligesom det skal være muligt fortsat at ringe til eller møde op i den lokale borgerservice.

Læs også: Fritagelse for Digital Post

Public service for alle

Hensynet til it-parathed gælder også medierne, hvor der sker en bevægelse fra traditionelt tv og radio til digitale løsninger.

Udviklingen på medieområdet må ikke stille ældre og ikke-digitale ringere i forhold til at få adgang til nyheder, oplysning, debat og underholdning, mener Ældre Sagen.

Public service-indhold skal være tilgængeligt for alle og skal kunne findes på de platforme, danskerne anvender.

Sidst opdateret 12.10.2021