Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
""

Digitalisering

Alle skal selv kunne være i kontakt med det offentlige

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.

Digitalisering byder på mange spændende muligheder og kan gøre hverdagen lettere for mange - både for unge og ældre. Men ikke alle kan være med.

Derfor er det vigtigt, at samfundet udviser forståelse for og rummelighed til alle borgere, og at det offentlige derfor forholder sig realistisk til borgernes forskellige grader og evner for digitalisering. Derfor skal digitalisering ske, når løsningerne skaber merværdi for borgerne.

Mange ældre bruger digitale løsninger og bruger NemID og e-Boks, men der er ca. 120.000, der ikke har NemID og lidt under 275.000, der er fritaget Digital Post.

Det viser Ældre Sagens beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Læs også: Overgangen fra NemID til MitID

It-kurser og it-frivillige

På digitaliseringsområdet støtter og styrker Ældre Sagen ældres it-færdigheder via kurser og lokale it-frivillige.

I Ældre Sagen er der ca. 1.700 it-frivillige, der landet over hjælper med at klæde ældre på til at kunne blive digitale. De frivillige underviser i digitalisering via it-kurser, åbne datastuer og it-hjælp i eget hjem. 

Hensyn til it-kompetencer

Politisk arbejder Ældre Sagen for, at samfundet viser forståelse og rummelighed for alle samfundsgrupper, og at der findes gode løsninger for alle. Derfor skal myndighederne også tage hensyn til ældres forskelligartede digitale kompetencer og livssituationer.

Ældre, der ikke kan anvende digitale løsninger, skal fortsat have mulighed for at modtage papirbreve fra det offentlige. Ligesom det skal være muligt fortsat at ringe til eller møde op i den lokale borgerservice.

Læs også: Fritagelse for Digital Post

Sidst opdateret 07.07.2022