Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Demens

Et værdigt liv med demens

Lange ventetider på demensudredning

87.000 dansere over 65 år har en demenssygdom. Mindre end halvdelen af dem har en diagnose. Det skyldes primært lange ventetider på udredning og behandling.

Udredningstiden for demens er steget. Flere steder i landet er ventetiden på udredning over et år, og dermed meget langt fra udredningsretten på 30 dage.

Det går den forkerte vej med det nationale mål i Demenshandlingsplanen 2025, hvor flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose. 

Hurtig udredning er afgørende

Hurtig udredning er livsvigtigt, da symptomerne på demens ofte forveksles med andre alvorlige og behandlingskrævende sygdomme, fx blodpropper, som ofte opdages via udredningen. Udredning er afgørende, da betegnelsen demens dækker over 200 diagnoser, som har forskellige prognoser og behandlinger.

Selvom der ikke findes en kur mod demens, er det i nogle tilfælde muligt at mindske eller forhale symptomer med medicin eller andre behandlinger, og begge dele kræver en hurtig og rettidig indsats. Væsentligt er også, at en diagnose gør det muligt for patienter og pårørende at forberede sig på fremtiden fx via fremtidsfuldmagter.

Læs også: Få vejledning til fremtidsfuldmagter

Begræns antallet af udredningssteder

Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af demensudredningssteder i Danmark stort. Styrelsen har længe anbefalet, at antallet af udredningssteder skulle begrænses for at styrke erfaring, tværfaglighed og kvalitet. I dag har mere end hvert tredje sted ikke engang 50 patientforløb årligt, hvilket gør det vanskeligt at opbygge og fasthold tilstrækkelig erfaring og kvalitet. 

Også Ældre Sagen anbefaler færre steder til demensudredning for at give patienter og pårørende bedre forløb. Vi foreslår:

  • Der uddannes og rekrutteres flere specialuddannede læger og sygeplejersker, der har erfaring med demensudredning.
  • Der uddannes og rekrutteres flere neuropsykologer.
  • Finansiering af demensudredning sikres, når bevillingen af Demenshandlingsplanen udløber i 2023.
  • Antallet af udredningssteder begrænses for at styrke erfaring, tværfaglighed og kvalitet

Læs også: Flere får demens

Sidst opdateret 06.12.2022