Demens

Et værdigt liv med demens

Flere får demens

Omkring 89.000 danskere har i dag Alzheimers eller andre former for demens. Tallet vil stige de kommende år.

 

Omkring 89.000 danskere er ramt af demens. Det viser tal fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Der kommer 7.700 nye tilfælde demens hvert år. Fremskrivninger fra Nationalt Videnscenter for Demens viser, at der sker en voldsom eksponentiel stigning af mennesker med demens de næste år. Således forventes det, at der i 2040 er 150.000 med demens.

Stigningen tydeliggør behovet for at skabe et demensvenligt Danmark, hvor det er muligt at leve et meningsfuldt og værdigt liv med demens.

Læs også: Danmark skal være demensvenligt

Risiko for demens stiger med alderen

Alder i sig selv forårsager ikke demens, men risikoen forhøjes, jo ældre man er. Andelen af personer, der bliver ramt af demens i en årgang, falder. Men fordi vi bliver flere ældre, vil det samlede antal af mennesker med demens stige.  

Selvom der over hele verden forskes massivt på området, findes der i dag ingen effektiv medicin mod demens, når sygdommen først er manifesteret.

200 sygdomme kan give demens

Der findes flere end 200 forskellige sygdomme, der kan føre til demens. Fælles for demenssygdomme er, at der er tale om en kronisk, fremadskridende hjernesygdom, der udvikler sig over flere år, og hvor de kognitive og fysiske evner svækkes hos den demensramte.

Selve forløbet er forskelligt fra person til person. Alzheimers er den hyppigste demenssygdom, som næsten 2/3 af alle demensramte over 65 år lider af.

Vaskulær demens er den næsthyppigste demenssygdom. Vaskulær demens er demens, der er relateret til forstyrrelser i hjernens blodforsyning fx som følge af blodpropper.

Vaskulær demens kan forekomme i sin rene form eller i kombination med Alzheimers. 

Den femte hyppigste dødsårsag

Demens er den femte hyppigste dødsårsag i Danmark. De fire andre sygdomme, der forårsager flere dødsfald, er kræft, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer og kredsløbssygdomme.

Blandt kvinder er demens nummer 1 på listen over sygdomme, man dør af.

Det anslås, at udgifterne til sundhed og pleje af mennesker med demens løber op i 24 mia. kr. om året.

Beboere på plejehjem har ofte demens

Tal fra Ældrekommissionen i 2012 viser, at mere end 60 procent af plejehjemsbeboerne har demens.

Siden 2012 og også i fremtiden vil antallet af demensramte på plejehjem blive endnu højere, viser fremskrivninger.

Den største årsag er, at middellevetiden hele tiden stiger. Da høj alder er en risikofaktor for demens, vil flere ældre i fremtiden have demens.

Ældre Sagen er en del af Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark

I Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark samarbejder vi om at skabe et Danmark, hvor mennesker med demens kan fortsætte et liv med en høj grad af livskvalitet, værdighed og selvbestemmelse.
Læs mere om folkebevægelsen

Sidst opdateret 26.07.2021