Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Økonomien er holdbar

De eksisterende reformer af pensionsalder og en voksende arbejdsstyrke er med til at sikre en holdbar økonomi.

De allerede aftalte tilbagetrækningsreformer og en dermed voksende arbejdsstyrke er med til at sikre, at vi med de vedtagne reformer kan fastholde det nuværende velfærdsniveau med uændret skattetryk.

Det slår bl.a. Det Økonomiske Råd og Finansministeriet fast med deres beregninger af den såkaldte holdbarhedsindikator på hhv. 1,8 og 1,0 pct. af BNP. En positiv holdbarhedsindikator er udtryk for, at der set over en lang periode er overskud på de offentlige finanser.

Læs også: Dansk Økonomi efterår 2020 fra Det Økonomiske Råd

DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi (Finansministeriet)

Arbejdsstyrken vokser

Finansministeriet samt Det Økonomiske Råd forventer begge, at den strukturelle beskæftigelse stiger med i omegnen af 80.000 personer frem mod 2025. Stigningen i beskæftigelsen, og dermed også arbejdsstyrken, skyldes i høj grad de vedtagne tilbagetrækningsreformer fra hhv. 2006 og 2011.

Andelen af folkepensionister falder på sigt

Antallet af personer over 65 år stiger fra knap 1,2 mio. personer i 2020 til knap 2 mio. personer i 2100.

Men selvom vi bliver flere danskere over 65 år, forventes andelen af folkepensionister i procent af befolkningen at forblive stort set uændret indtil 2040 for derefter at falde til et konstant lavere niveau på mindre end 16 pct., viser beregninger på baggrund fremskrivninger fra DREAM-gruppen.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.
Se mærkesagen

Sidst opdateret 08.12.2020