Ældre Sagen seniorkonference arbejdsmarked 2017

Arbejdsliv

Et godt og langt arbejdsliv

Økonomien er holdbar

De eksisterende reformer af pensionsalder og en voksende arbejdsstyrke er med til at sikre en holdbar økonomi.

De eksisterende reformer af folkepensionsalderen og en voksende arbejdsstyrke er med til at sikre en holdbar økonomi.

Dansk økonomi er holdbar, og derfor er det ikke nødvendigt med flere reformer af pensionsalderen, end dem der allerede er aftalt.

De allerede aftalte tilbagetrækningsreformer og en voksende arbejdsstyrke er med til at sikre, at vi med de vedtagne reformer kan fastholde det nuværende velfærdsniveau med uændret skattetryk.

Det slår bl.a. Det Økonomiske Råd og Økonomi- og Indenrigsministeriet fast med deres beregninger af den såkaldte holdbarhedsindikator på hhv. 0,9 og 1,2 pct. af BNP. En positiv holdbarhedsindikator er udtryk for, at der set over en lang periode er overskud på de offentlige finanser.

Læs også: Dansk Økonomi forår 2018 fra Det Økonomiske Råd

Læs også: Danmarks konvergensprogram (Økonomi- og Indenrigsministeriet)

Læs også: Rapport fra DREAM om holdbarheden af økonomien 

Arbejdsstyrken vokser

Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Det Økonomiske Råd forventer begge, at den strukturelle beskæftigelse stiger med i omegnen af 100.000 personer frem mod 2025. Omkring ¾ af stigningen i beskæftigelsen, og dermed også arbejdsstyrken, skyldes de vedtagne tilbagetrækningsreformer fra hhv. 2006 og 2011.

Andelen af folkepensionister falder på sigt

Antallet af personer over 65 år stiger fra knap 1,1 mio. personer i 2016 til godt 2 mio. personer i 2100.

Men selvom vi bliver flere danskere over 65 år, forventes andelen af folkepensionister i procent af arbejdsstyrken at forblive stort set uændret indtil 2040 for derefter at falde til et konstant lavere niveau på mindre end 30 pct., viser beregninger på baggrund fremskrivninger fra DREAM.

 Ældre Sagen arbejdsmarked 2017Kilde: DREAM; befolkningsfremskrivning og socioøkonomiske fremskrivning 2016, Danmarks Statistik; FOLK2 og PEN11 samt egne beregninger.

Et godt og langt arbejdsliv

Ældre Sagen arbejder for, at alle kan have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Se mærkesagen

Sidst opdateret 19.07.2018