Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mit hjem er et fængsel

Værdig ældre pleje NU!

Mange ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, har brug for hjælp til at komme ud i den friske luft.

""Alt for mange ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, oplever, at de ikke kan komme ud uden hjælp fra andre.

Op mod hver tredje hjemmehjælpsmodtager kan ikke komme ud uden hjælp fra andre. Af denne tredjedel oplever ca. halvdelen, at de kommer udenfor eget hjem mindre end hver 14. dag.

Det svarer i runde tal til, at ca. 20.000 hjemmehjælpsmodtagere kommer ud i den friske luft sjældnere end hver 14. dag. Selv i danske fængsler har isolationsfanger bedre mulighed for at komme ud.

Det betyder, at disse ældre kun sjældent får muligheden for at mærke følelsen af frisk luft i ansigtet, deltage i sociale aktiviteter og opleve det liv, som leves udenfor deres eget hjem. Uden den nødvendige hjælp er mange reelt i husarrest i eget hjem, og de risikerer i højere grad at føle sig isolerede og ensomme.

Ældre Sagen mener, at alle skal have ret til social omsorg og hjælp.

Ældre Sagens forslag til løsninger 1. Skriv social omsorg ind i servicelovens § 83 om hjemmehjælp og plejehjem, så kommunerne forpligtes til at hjælpe særligt udsatte ældre, der har behov for hjælp til at komme ud.

2. Indfør krav om såkaldte klippekort i alle kommuner, så de mest svækkede ældre kan få mulighed for at komme ud i den frisk luft, deltage i lokale arrangementer eller lignende.

3. Styrk samarbejdet mellem hjemmeplejen/plejehjem og lokale frivillige. Det kan blandt andet være gennem besøgsvenner, fælles aktiviteter eller andet.

Læs mere om, hvad Ældre Sagen mener, der skal gøres for at skabe værdig ældrepleje nu

Sidst opdateret 09.10.2023