Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Mit hjem er en banegård

Værdig ældre pleje NU!

Alt for mange ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem, er kede af, at der kommer mange forskellige hjælpere i deres hjem.

Hjemmet kan føles som en banegård, når der er mange forskellige hjælpere. Det bliver svært at opbygge gode og nære relationer – både for ældre og dem, som hjælper.

""Ældre bliver utrygge og oplever, at de skal starte forfra, hver gang der dukker en ny op, de ikke kender.

Forudsætningen for en tryg og værdig hjælp er kendskab til det levede liv, de daglige rutiner og viden om, hvordan den enkelte gerne vil have, at hjælpen skal udføres.

Når der er mange forskellige hjælpere, er der samtidig en risiko for, at ændringer i den enkeltes helbred ikke bliver opdaget.

Ældreplejen skal emme af tryghed, nærvær og medmenneskelighed.

Ældre Sagens forslag til løsninger 1. Organiser hjemmehjælp og plejehjem i mindre teams. Det vil begrænse antallet af forskellige hjælpere hos den enkelte ældre. Der skal desuden være krav om en fast hjælper tilknyttet hver enkelt hjemmehjælpsmodtager og plejehjemsbeboer. 

2. Giv hjælperne friere rammer til at tilrettelægge hjælpen i et samspil med ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem (samt eventuelle pårørende).

Læs mere om, hvad Ældre Sagen mener, der skal gøres for at skabe værdig ældrepleje nu

Sidst opdateret 09.10.2023