Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Frivillige

Den frivillige indsats

Frivilligpolitik

Vores frivilligpolitik skal sikre, at vi nu og i fremtiden skaber de bedste rammer og vilkår for frivilligheden.

 

I de sidste ti år er kommunernes og regionernes erkendelse af, at der er behov for et tæt samspil mellem frivillighed og offentlig indsats vokset. Det ser Ældre Sagen positivt på.

Det bekymrer os imidlertid, at der er en tendens til at kommuner og regioner gerne vil have Ældre Sagens frivillige involveret i opgaver, hvoraf flere nærmer sig regulære, professionelle arbejdsopgaver.

I Ældre Sagen er vi optagede af at skabe det bedste udgangspunkt for den frivillige indsats. Ældre Sagen har i denne frivillighedspolitik formuleret nogle anbefalinger forbundet med de følgende fire tematikker, som vi mener fortjener særlig opmærksomhed:

  • Frivillighed er unik, uvurderlig og uerstattelig
  • Frivilligheden er fri
  • Samspillet mellem frivillighed og offentlig indsats er værdifuldt
  • Frivillige foreninger har brug for gode rammer

Læs Ældre Sagens Frivillighedspolitik

Læs vores guides til samarbejde med det offentlige

Sidst opdateret 21.09.2022