Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Rengøring af fælles arealer i plejeboliger

Ældre Sagen har sammen med BL d. 8. marts 2023 sendt brev til social- og boligministeren samt ældreministeren vedr. rengøring af fælles boligarealer i moderne plejeboliger

Med brevet gøres opmærksom på problemstillinger vedrørende visitation til rengøring af fællesarealer på plejehjem, og der henvises til en advokatvurdering om, at der kan ydes hjælp til rengøring efter servicelovens § 83 uanset boligform.

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Ældre Sagen arbejder for, at alle beboere på landets plejehjem sikres et meningsfyldt liv i trygge rammer.
Læs mere om mærkesagen plejehjem

Sidst opdateret 03.05.2024