Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Regulering af folkepension

Ældre Sagen har d. 27. september 2023 sendt brev til økonomiministeren vedr. forudsætninger om regulering af folkepension og andre overførselsindkomster

Ældre Sagen har skrevet til økonomiministeren om de forudsætninger om regulering af pensioner mv., der er anvendt i Familietypemodellen.

Familietypemodellen er en model, der gør det muligt at sammenligne indkomstudviklingen for forskellige familietyper, fx lønmodtagere og folkepensionister, ud fra gældende lovgivning. Modellen giver brugeren mulighed for at beregne virkningen af en lovændring.

I den seneste opdatering af modellen har Økonomiministeriet imidlertid forudsat, at folkepensionen, andre overførsler og skattesatserne ikke skal reguleres med stigningen i årslønnen i 2024, sådan som der står i loven. Økonomiministeriet har i stedet forudsat en stigning, der er 0,45 pct. lavere, som svarer til en neutralisering af virkningen af afskaffelsen af store bededag.

Vi mener, det er forkert at indregne, at regeringen kan ændre reglerne for regulering af pensioner mv. i 2025. Så kunne regeringen lige så godt indregne deres planer om nedsættelser af topskatten og højere beskæftigelsesfradrag, men det er kun ændringen af reguleringen, der er smuglet ind i modelforudsætningerne. Vi mener, at alle forudsætninger bør baseres på gældende lovgivning.

Vi håber, at vores henvendelse, der også er sendt til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, kan fastholde opmærksomheden på regeringens planer om at neutralisere virkningen af afskaffelsen af store bededag på reguleringen af pensioner mv. i en situation, hvor reguleringen i forvejen halter efter udviklingen i priser og lønninger.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 03.05.2024