Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digital svindel

Ældre Sagen har d. 30. august 2023 sendt brev til erhvervsministeren vedr. digital svindel

Ældre Sagen har sammen med Forbrugerrådet TÆNK og Finans Danmark deltaget i et møde med erhvervsminister Morten Bødskov vedr. digital svindel.

Som opfølgning på mødet har Ældre Sagen sendt et brev til ministeren, hvori der redegøres nærmere for, hvordan Ældre Sagen bidrager til forebyggelse af svindel. I brevet opfordrer vi kraftigt til, at bankerne tager alle tænkelige midler i brug for at forhindre svindlen, og pointerer også, at der er behov for at kigge på, hvordan retsstillingen er for ofrene, og vi opfordrer endvidere til, at lovgivningen tilpasses de udfordringer, som vi som samfund i dag står midt i.

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 25.10.2023