Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Strategi for vaccination mod influenza og COVID-19

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper og udkast til bekendtgørelse om udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til vaccinationsprogrammer

Ældre Sagen har ingen kommentarer til selve bekendtgørelserne, men alene på høringsbrevet, som omhandler vaccinationsstrategien. 

Ældre Sagen beklager, at man igen i år vælger at udbyde forskellige vaccinationsindsatser afhængig af region og finder det desuden problematisk, at man vil begrænse antallet af vaccinationssteder, da tilgængeligheden er en afgørende faktor for, om man tager imod vaccinationstilbuddet. 

Ældre Sagen finder det positivt, at apotekerne indtænkes som en vigtig aktør i vaccinationsindsatsen, men havde gerne set, at dette skete i samspil med almen praksis, særligt i områder hvor der ikke er lokalt apotek, der kan tilbyde vaccination. 

Der er behov for en særlig vaccinationsindsats til sårbare ældre, der bor på plejehjem og modtager hjemmehjælp. Ældre Sagen opfordrer derfor ministeriet til at sikre, at regionerne indgår aftaler med alle kommuner om ikke blot at tilbyde plejehjemsbeboere vaccination på plejehjem, men også tilbyde de 140.000 personer, der er visiteret til hjemmehjælp, et lokalt pop-up vaccinationstilbud, der er koordineret og tilrettelagt for den enkelte borger, og hvor man får hjælp til såvel tidsbestilling og kørsel ved behov samt muligheden for hjemmevaccination for særligt sårbare. Denne gruppe har typisk nedsat funktionsniveau og kan have en udfordring med transport til vaccinationscenter. Derudover er der særligt behov for klar information og hjælp til tidsbestilling. Der er derfor behov for en særlig vaccinationsproces for sårbare grupper såvel på plejehjem som i hjemmeplejen.

Sidst opdateret 23.10.2023