Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ændring af pensionsbeskatningsloven

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven m.v.

Ældre Sagen er tilfreds med den foreslåede ændring af pensionsbeskatningsloven, der klargør og præciserer reglerne for bevarelse af en lavere pensionsalder ved overførsel af en pensionsordning fra et selskab til et andet, så overførsler bliver behandlet ens i alle selskaber.

Vi er også glade for, at reglerne for at oprette en ny ordning med en lavere pensionsudbetalingsalder end de nuværende tre år, før pensionsalderen, bliver gjort mere fleksible, og særligt at en aldersopsparing kan oprettes i tilknytning til en eksisterende arbejdsmarkedspensionsordning således, at forskellige pensionsudbetalingsaldre ikke blokerer for, at aldersopsparingen kan bidrage til at reducere samspilsproblemet.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 23.10.2023