Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop

Høringssvar vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

Sundhedsministeriet har sendt et lovforslag i høring om ændring af sundhedsloven. Med lovforslaget vil give alle, der er fyldt 60 år, og som er i stand til at varetage sine helbredsforhold, ret til at registrere sit ønske om at fravælge at blive forsøgt genoplivet i tilfælde af hjertestop.

Overordnet er Ældre Sagen meget positiv over for lovforslaget, der vil styrke retten til selvbestemmelse med hensyn til fravalg af genoplivningsforsøg. Det er en lovsikret borgerret, som Ældre Sagen har kæmpet for i flere år. Ældre Sagen opfordrer i sit høringssvar blandt andet til, at myndighederne sikrer god, lettilgængelig og letforståelig information om de nye regler. Information, der skal nå bredt ud til både borgere, pårørende, medarbejdere i ældreplejen, på sygehuse og i almen praksis.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 23.10.2023