Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Syge og nedslidte reddet på stregen

Regeringen opgiver planer om at forringe vilkårene for Seniorpensionen. Nu kan syge og nedslidte ånde lettet op.
07.11.2023

Der er al mulig grund til at kippe med flaget, når nogen erkender, at de er blevet klogere og ændrer holdning.

I foråret 2023 lød det fra regeringen, at man til efteråret ville fremsætte et lovforslag, som skulle lægge seniorpensionen sammen med Arnepensionen til en såkaldt Arne Plus. Et forslag, der ville betyde forringelser af den seniorpension, som mange syge og nedslidte har haft stor glæde af.

Nu forlyder det så, at regeringen har droppet planerne, og det vækker glæde hos Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup:
- Vi er glade for, at regeringen har lyttet til de nedslidte og til de mange forskellige organisationer, som har været bekymrede ved udsigten til forringelser af seniorpensionen. Et urimeligt pres bliver nu løftet fra de mest sårbares skuldre, og det tjener regeringen til ære, siger Bjarne Hastrup.

Han tilføjer, at befolkningens opbakning til forhøjelse af folkepensionsalderen er betinget af, at vi har tillid til, at vi kan få en værdig tilbagetrækning. Det kan kun seniorpensionen sikre.

Ældre Sagen deler regeringens bekymring over manglen på arbejdskraft. Der skal bare sættes ind andre steder end ved at forringe vilkårene for dem, der er slidt ned.

Tal fra Ældre Sagens Fremtidsstudie 2021 viser, at hele 29 pct. af dem, der har forladt arbejdsmarkedet, gerne ville være fortsat længere. Nogle er nødt til at stoppe på grund af helbred, andre føler sig presset ud af arbejdsmarkedet som følge af opsigelse eller omstruktureringer.

Det er der, potentialet ligger.

- Alle undersøgelser viser, at flere seniorer gerne frivilligt fortsætter længere, hvis bare vi rækker hånden frem og spørger, hvad der skal til for at få dem til at blive. Det kan handle om fleksibilitet, ændringer af opgaver eller måden arbejdet tilrettelægges på. Dialog og anerkendelse er vejen frem, siger Bjarne Hastrup.

Seniorpension kan søges, hvis man har seks år eller derunder til folkepension. Man skal have haft en tilknytning til arbejdsmarkedet på 20-25 år, og have en arbejdsevne på maksimalt 15 timer om ugen. 

I 2022 blev knapt 8.500 nedslidte tilkendt seniorpension. 

Kun 4 pct. af de 60 – 66-årige kommer direkte fra beskæftigelse, før de kommer på seniorpension. 

Hele 75 pct kommer fra ordninger, der indikerer problemer med helbred eller arbejdsevne, som fx sygedagpenge og flexjob.

Læs Ældre Sagens forslag til livsfasepolitik på arbejdspladsen

Sidst opdateret 31.01.2024