Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Nye initiativer skal dæmme op for digital svindel

Ældre Sagen har i samarbejde med regeringen, Forbrugerrådet Tænk, Finans Danmark og Teleindustrien formuleret fire initiativer, der skal bremse digital svindel
13.11.2023

Ældre mennesker har adskillige gange oplevet, at de har fået franarret deres livsopsparing af et menneske, der udgiver sig for at være fra politiet eller fra banken.

Bankrøverne er med andre ord rykket helt ind i folks stuer. Hvor bankernes sikkerhedssystem tidligere kunne gøre det svært for kriminelle at få fat i pengene, er det nu blevet op til den enkelte bankkunde.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 12 pct. af befolkningen nu har oplevet økonomiske tab som følge af svindel på nettet.

Det er ikke rimeligt.

Ældre Sagen har derfor bidraget i et samarbejde mellem regeringen, Forbrugerrådet Tænk, Finans Danmark og Teleindustrien, der skal gøre det sværere for kriminelle at få succes med deres forehavende.

Samarbejdet har foreløbigt resulteret i fire konkrete initiativer:

  1. Bankerne sænker loftet for, hvor mange penge man kan straksoverføre pr. døgn uden at være i kontakt med sin bank. Loftet bliver fremover på 50.000 kr., medmindre man aftaler noget andet med sin bank.
  2. Pengeinstitutterne skal gennemføre en præventiv indsats og bl.a. informere om, at man kan få nedsat beløbsgrænsen til under 50.000 kr.
  3. Teleindustrien vil etablere mulighed for, at afsendere af sms'er kan få beskyttet afsendernavn, så det ikke kan blive misbrugt af kriminelle
  4. Styrket informationsindsats med løbende kampagner rettet mod ældre m.fl.

Det er en begyndelse

Ældre Sagen ser de fire initiativer som et godt første skridt, siger Bjarne Hastrup, Ældre Sagens administrerende direktør.

- Det her er en begyndelse. Men det er ingen hemmelighed, at vi gerne var gået skridtet videre. Bankerne skal tage et meget større økonomisk ansvar her, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagens Rådgivning har været i kontakt med ulykkelige pårørende og ældre, der både har mistet deres livsopsparing og sidder skamfulde tilbage over, at de blev fuppet.

- Det er på ingen måde i orden at overlade ansvaret for den verdensomspændende cyberkriminalitet til den enkelte sagesløse bankkunde. Jeg har bemærket, at der er it-specialister derude, der allerede har ideer til, hvad vi kan gøre i næste omgang. Jeg håber, at disse eksperter bliver inviteret til at bidrage med deres viden, så vi med ro i sindet kan sige, at vi hele tiden gør, hvad vi kan, siger Bjarne Hastrup.

De fire initiativer træder i princippet i kraft med det samme, men afventer at det konkret skal iværksættes hos de enkelte banker og teleselskaber.

Læs Ældre Sagens mærkesag om digitalisering

 

Sidst opdateret 31.01.2024