Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Nej tak til forringelser af pensionisters ydelser

Det bekymrer Ældre Sagen, at Pensionskommissionen anbefaler forringelser i ydelser. Det vil ramme de økonomisk dårligst stillede pensionister.
04.05.2022

Den politisk nedsatte Pensionskommission anbefaler i ny rapport bl.a. at udfase varmetillægget, afskaffe mulighed for nedslag i ejendomsværdiskatten, afskaffe mediechecken samt omlægge boligydelsen.

Det er Ældre Sagen er uforstående over for, da forslaget vil ramme de økonomisk dårligst stillede pensionister. Det er yderst problematisk, mener Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

- De pensionister, der har færrest penge mellem hænderne, vil blive ramt af de forringelser, som forslaget lægger op til. Allerede i dag er mange pensionister økonomisk udfordrede. Aktuelt grundet de stigende energipriser og den stigende inflation, siger Bjarne Hastrup.

Læs mere om pension

Social slagside ved afskaffelse

Pensionskommissionen anbefaler også at afskaffe eller omlægge aldersbetingede særordninger. Det gælder bl.a. tilskud til højskoleophold og rejser med kollektiv trafik.

Ældre Sagen mener, at rabatter er vigtige for særligt udsatte pensionisters deltagelse i samfundet. Desuden vil statens besparelse på at afskaffe disse ydelser være meget begrænsede.

- En afskaffelse af aldersbetingede særordninger vil have en social slagside. Vi må ikke begrænse ældre menneskers mulighed for at få oplevelser, møde nye mennesker og bevæge sig rundt i landet og besøge familie og bekendte, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen anerkender, at disse aldersbetingede særordninger også er til gavn for velstående pensionister. Den administrative udgift til en målretning af ordningerne vil dog ikke give mening ift. den samfundsmæssige besparelse. 

Læs også: Hvordan virker pensionssystemet?

Langsommere stigning

Desuden anbefaler kommissionen, at pensionsalderen fra 2045 skal stige langsommere. Det er Ældre Sagen positive over for, da det betyder, at flere danskere kan se sig selv i pensionssystemet.

Ældre Sagen mener dog, at det er helt afgørende, at vi løbende evaluerer udviklingen af danskernes helbred.

- I 2045 vil Danmark have den højeste pensionsalder i Europa. Hvis pensionsalderen forsat skal stige, som Pensionskommissionen lægger op til, skal vi sikre os, at helbredet følger med levetiden. Det er vigtigt med balance mellem generationerne, siger Bjarne Hastrup.

Sidst opdateret 31.01.2024