Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Finansloven: Småpenge til ældreplejen i 2024

Med Finansloven 2024 bliver der afsat 150 millioner kroner til værdig ældrepleje i 98 kommuner. Men det er langtfra nok
28.11.2023

De 150 millioner kroner skal gå til at udbrede faste teams, hvilket er en god ide, da det giver plejehjemsbeboere og hjemmehjælpsmodtagere tryghed, at de ved, hvem der kommer i deres bolig.

Nogle af pengene skal også bruges til velfærdsteknologi. Et område, som kan være sårbart og problematisk for ældre. Det ser vi fx med udbredelsen af robotstøvsugere i hjemmeplejen.

- Det lyder af mange penge, men når vi tænker på, at pengene skal bredes ud til 98 kommuner, er det småpenge i forhold til at genoprette ældreplejen. Det er dog en begyndelse, understreger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Ældre Sagen er ikke imponeret

Der var allerede i regeringens finanslovforslag afsat en reserve til styrket indsats for udsatte ældre på 100 mio. kr. hvert år fra 2024 til 2027.

Ud over denne reserve afsættes der 50 mio. kr. i 2024, 70 mio. kr. i 2025, 75 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. i 2027 til værdig ældrepleje.

Hverken statsministeren eller ældreministeren har holdt igen med retorikken, når visionerne for fremtidens ældrepleje er blevet præsenteret. Historiske ændringer og en helt ny ældrepleje er nogle af de vendinger, der er blevet brugt. Heller ikke i det lys er Bjarne Hastrup imponeret:

- Vi håber ikke at denne finanslov afspejler den kommende ældrelov, for der har vi brug for at alle sejl sættes i forhold til økonomi og personale.

Nogle pensionister får det svært i 2024

Der er ikke afsat penge i 2024 til at hjælpe pensionister og andre på overførselsindkomst, som er økonomisk hårdt presset.

Fra 2023 til 2024 vil nogle af de pensionister, som har mindst, opleve et fald i realindkomst, fordi der ikke længere udbetales skattefrie checks til modtagere af ældrecheck. Andre pensionister vil opleve en lille stigning i deres realindkomst, men deres købekraft halter langt efter de erhvervsaktives. Det er fordi pensionen reguleres med to års forsinkelse i forhold til lønudviklingen.

- Det er ikke rimeligt, at pensionister og andre på overførselsindkomst stilles dårligere end lønmodtagerne, når det gælder forudsætninger for at tackle de høje prisstigninger, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Fremryk reguleringen af folkepensionen

Derfor har Ældre Sagen foreslået at fremrykke reguleringen af pensionen og andre overførselsindkomster, sådan at ydelserne forhøjes ekstraordinært med 5 pct. den 1. januar 2024 ud over den almindelige regulering. Det vil stort set udligne efterslæbet i forhold til lønningerne.

Forslaget kan finansieres af det finanspolitiske råderum og påvirker ikke holdbarheden af dansk økonomi på lang sigt.

Regeringen siger, at vi ikke må puste til inflationen. Men hvorfor skal pensionisterne og andre overførselsindkomstmodtagere være ene om at begrænse inflationen, mens de erhvervsaktive får store lønstigninger.   

Læs også: Ældre Sagens forslag til Finansloven 2024

Sidst opdateret 31.01.2024